Společnost tisku s lítostí oznamuje

Společnost tisku ČS VTS oznamuje s lítostí, že nás opustila žena, jež zasvětila svůj profesní život polygrafii, pedagožka a dlouholetá spolupracovnice naší Společnosti tisku, kolegyně, Ing. Jitka Václavková. Čest její památce.