Aktuality z polygrafického a obalového trhu - svět

DFTA

nenechte si ujít naše sympozium I "Efektivní digitální spolupráce ve flexotisku", které se koná 15. února v Bielefeldu.

  • Před akcí: akce Vaření 14. února 2023 od 18 hodin (zdarma).
  • Volitelně: prohlídka kompetenčního centra Bobst v Bielefeldu 14. února od 16 hodin (zdarma).
  • Technické sympoziumDFTA: 15. února od 9 hodin v hotelu Bielefelder Hof s těmito hlavními tématy: Digitální pracovní postup, rozumná integrace a rozhraní, vývoj ze strany výrobců strojů.
  • řečníci: Manfred Bauer (Bobst), Dr. Thomas Klein (Esko), Frank Westhof (Windmöller+Hölscher) a Udo Linke (team kind - team wka) se s vámi podělí o aktuální stav digitální transformace v tiskařském a obalovém průmyslu.

Podmínky účasti:

  • Jedná se o exkluzivní akci pro členské společnosti DFTA.
  • Počet účastníků je omezen na 35. Rozhodující je zde potvrzení o registraci.
  • Náklady:
  • Členové: 349,-- EUR
  • Hotelový kontingent:
  • Pokud chcete na místě přenocovat, je k dispozici omezený počet pokojů v hotelu Bielefelder Hof - o tyto pokoje můžete požádat do 1. 2. 2023 s použitím klíčového slova DFTA.

Evropský trh kartonových a lepenkových obalů

Kde jsou v Evropě růstové regiony? A na kterých trzích koncových uživatelů bude v budoucnu větší poptávka po kartonu a lepence?

Obalový materiál karton a lepenka se dělí především do čtyř různých skupin obalových materiálů: Skládací kartony, nápojové kartony, krabice a další. Největší objemový podíl v Evropě mají skládací kartony, a to 48 %. Nápojové kartony vykazují nejvyšší objemový růst a očekává se, že v nadcházejících letech porostou o +1,6 % ročně. Dva největší trhy konečného použití, které spotřebovávají více než 80 % kartonových a lepenkových obalů, jsou potravinářské (50 %) a tabákové výrobky (32 %). Spotřeba kartonových a lepenkových obalů roste nejrychleji na trhu konečného užití potravin, a to o +1,8 % ročně, zatímco na trhu konečného užití tabáku a tabákových výrobků se očekává pokles o -1,7 % ročně.

Na celosvětové úrovni vykazuje region Blízkého východu a severní Afriky nejvyšší roční růst objemu do roku 2024, a to +3,9 %. Největším mezinárodním trhem je však Asie, kde se očekává růst pouze o +1,8 % ročně. Nejvyšší spotřeba na obyvatele v Evropě je ve Finsku, následovaném Dánskem. Ve Finsku se spotřebuje více než dvakrát více kartonových a lepenkových obalů na obyvatele než ve Spojeném království.

Trh s kartonovými a lepenkovými obaly v Evropě zaznamenává v posledních letech trvalý mírný pokles. Očekává se však, že evropský trh v nadcházejících letech opět poroste v průměru o +0,6 %. Největším evropským trhem, co se týče počtu jednotek, je Dánsko s ročním růstem +2,8 % v letech 2021-2024.

Zdroj:B+P Consultants

Udržitelnost v nákupu se stává standardem

Pro většinu zákazníků v Německu je nyní důležitá udržitelnost při nakupování. Pro dvě třetiny osob mladších 35 let je to rozhodující faktor při rozhodování o nákupu. Vyplývá to z nedávného reprezentativního online průzkumu společnosti PwC.

Podle reprezentativního průzkumu společnosti PwC, kterého se zúčastnilo 1 000 německých občanů, 6 z 10 spotřebitelů při rozhodování o nákupu vždy nebo často dbá na ekologickou, ekonomickou nebo sociální rovnováhu. Mezi lidmi mladšími 35 let hraje otázka udržitelnosti ještě větší roli. Konkrétně se zaměřují na dobré životní podmínky zvířat, obaly, recyklaci, dodavatelské řetězce a dodržování lidských práv při výrobě.

"Udržitelnost se v posledních letech stala hlavním proudem. Již dlouho je pro firmy nutností věnovat pozornost udržitelnosti ve svých dodavatelských řetězcích," vysvětluje Dr. Christian Wulff, vedoucí oddělení maloobchodu a spotřebního zboží v PwC Německo.

Recyklovatelné materiály jsou žádané

Udržitelnost zahrnuje různé aspekty ve třech oblastech: životní prostředí, sociální oblast a udržitelná správa a řízení (ESG). Ekologická udržitelnost se zaměřuje například na otázky dobrých životních podmínek zvířat, jako jsou podmínky chovu nebo testování na zvířatech, a na používání recyklovatelných materiálů. 40 procent Němců by o tom chtělo být informováno před nákupem. To, jak pozorně se spotřebitelé na udržitelnost dívají, závisí také na produktu: například udržitelnost je pro ně obzvláště důležitá, pokud jde o potraviny. 81 % Němců věnuje při nákupu potravin pozornost alespoň jednomu ze tří kritérií ESG, tj. environmentálnímu, sociálnímu kritériu nebo kritériu dobrého řízení společnosti. Tato kritéria jsou však důležitá i při nákupu textilu: Celých 63 % respondentů uvádí, že se při nákupu oblečení nebo obuvi zajímají o to, jakým způsobem bylo zboží vyrobeno. Zatímco u potravin hrají nejdůležitější roli ekologické aspekty (62 %), u oblečení, obuvi a doplňků věnují spotřebitelé větší pozornost sociálním aspektům (52 %).

Jasný trend pro potraviny

O rostoucím významu aspektů ESG v nákupním chování německých spotřebitelů svědčí i posun směrem k nákupu udržitelných výrobků. Trend směrem k udržitelným produktům je nejzřetelnější v potravinářském sektoru: 45 procent respondentů uvedlo, že v posledních dvou letech vědomě přešlo na udržitelnější produkty. Naproti tomu pouze 17 % respondentů připouští, že by přešlo (zpět) na méně udržitelné výrobky, přičemž každý třetí uvádí jako důvod nedostatek finančních prostředků.

Pro téměř polovinu respondentů by případný přechod na udržitelnější výrobky podpořila lepší dostupnost ve stacionárním obchodě. Právní předpisy jsou rovněž považovány za užitečné, a to jak v oblasti označování výrobků (38 %), tak i v oblasti výrobního procesu (37 %). Stejně tak by pomohlo více pozornosti upoutávající umístění produktu v obchodě (37 %).

Potřeba spotřebitelů po transparentnosti v otázkách ESG je výrazná: podle průzkumu se téměř tři čtvrtiny Němců alespoň občas informují o otázkách environmentální udržitelnosti.

Zdroj: PricewaterhouseCoopers

Výroba digitálních etiket roste

Jaké jsou trendy v oblasti tisku etiket?

Výroba digitálních etiket se stala hlavním proudem; více než třetina celkové hodnoty je již vytvořena výhradně digitálně nebo hybridně. Přechod k digitalizaci je podporován značkami a maloobchodníky, kteří očekávají, že výroba etiket bude pružnější a bude schopna rychle reagovat na rychle se měnící strukturu poptávky.

Trend 1: Tiskárny se stávají inteligentní továrnou

Velkým trendem v roce 2023 je "Smart Factory". Napjatá situace na trzích se surovinami a rostoucí náklady na energie nutí polygrafické společnosti kriticky se podívat na celkový ekonomický obraz vlastní společnosti.

Optimalizační potenciál je potřeba napříč všemi podnikovými procesy.  Workflow, software a automatizace procesů spolu s využitím cloudových řešení jsou důležitými pákami pro rozbití nákladových bloků. Vyšší stupeň automatizace výroby a vyšší efektivita back-office procesů pomohou zpracovatelům etiket dosáhnout v roce 2023 zdravé ekonomické pozice. "Inteligentně zasíťované pracoviště", které využívá nabídky "as-a-service" a spravovaná IT řešení, ulevuje firmám na straně nákladů a posiluje flexibilitu jejich obchodních procesů.

Trend 2: Udržitelná výroba jako konkurenční výhoda

Digitální tisk etiket je na vzestupu. Délky nákladu se neustále snižují a malé série jsou ekonomicky proveditelné pouze při digitálním tisku. V roce 2023 budou kupující tisku věnovat zvýšenou pozornost také faktorům udržitelnosti. Zde se projevují aspekty digitálního tisku, které šetří zdroje: méně zmetků, a tím i méně odpadu. Kromě dobrých argumentů v diskusích se zákazníky to tiskařským firmám pomáhá vypořádat se s otázkami týkajícími se dostupnosti surovin i růstu cen a energií.

Trend 3: Menší domácnosti, větší počet balíčků

Poradenská společnost Smithers formuluje důležitý trend pro rok 2023: "S růstem populace a počtem menších domácností se bude zvyšovat i množství obalů."[1] Elektronické obchodování s jednotlivci vyžaduje více obalů, které chrání zboží během přepravy: Láhve, sklenice, obaly na potraviny - mnohé z nich potřebují etiketu a společnost Smithers odhaduje hodnotu globálního trhu s digitálně tištěnými etiketami na 12,6 miliardy dolarů v roce 2022. Ten od roku 2017 roste složenou roční mírou růstu (CAGR) o 7,7 %, zatímco objem roste v průměru o 10,8 %.[2] Společnost Smithers navíc předpovídá, že digitální tisk etiket dosáhne do roku 2032 téměř 20 miliard USD, protože výkonnost digitálních úzkoformátových tiskových strojů předčí analogovou produkci a zpřístupní se možnosti digitálního dokončování a konverze.

Trend 4: Růst pokračuje v nezmenšené míře

Aktuální údaje analytiků trhu ukazují konzistentní obrázek: potenciál růstu digitálního tisku etiket zůstane v nadcházejících měsících nezměněn. IDC předpovídá, že západoevropský trh digitálních tiskáren etiket a obalů do roku 2025 pravděpodobně vzroste o 13,1 %.[3] Evropská asociace výrobců samolepicích etiket FINAT zase ve své studii zjistila, že více než třetina respondentů (37 %) hodlá v roce 2023 zakoupit digitální tiskový stroj a přejít na digitální výrobu. To je výrazný skok oproti loňskému roku (21 %).

Trend 5: Moderní technologie snižují provozní náklady

Jako globální poskytovatel technologií s lokální servisní strukturou poskytuje Konica Minolta služby malým a středním zpracovatelům etiket již více než šest let. Uvedením tiskárny AccurioLabel 400 se společnost Konica Minolta zaměřuje na špičkové trhy. Tiskárna AccurioLabel 400 snižuje provozní náklady díky ještě odolnějším komponentům a umožňuje tisk ve čtyř- nebo pětibarevné konfiguraci pro etikety s bílým tonerem. Navíc tiskne maximální rychlostí až 39,9 metru za minutu.

"Budoucnost vidíme velmi pozitivně. Technologie digitálních etiket bude i nadále expandovat do tradičních odvětví flexotisku a ofsetu - to je dobrá zpráva pro všechny, kteří již aktivně vyrábějí digitálně, i pro ty, kteří se chtějí dále rozvíjet," říká Joerg Hartmann, generální ředitel Konica Minolta Business Solutions Německo a Rakousko.

Zdroj: Konica Minolta

Ulmex a Zecher posilují svou přítomnost na trhu obnovenou společnou účastí na veletrhu

Společnosti Ulmex GmbH a Zecher GmbH využívají svého společného vystoupení na veletrhu ICE Europe 2023 v Mnichově k dalšímu posílení své pozice na trhu. Obě společnosti již několik let úspěšně spolupracují a vzájemně se podporují v prodeji aniloxových válců a laserových čisticích systémů.

Pod heslem "Vaši dokonalí partneři pro váš tiskový projekt" budou na veletrhu ICE Europe 2023 informovat zájemce o nejnovější inovace obou společností, jako je například dále vyvinutý laserový čisticí systém Evolux, nová technologie Evolux Smart pro mobilní laserové čištění nebo nejnovější aktualizace aplikace Zecher pro zjednodušení prediktivní údržby na trhu aniloxů.

Inovativní laserové čištění od společnosti Ulmex

Laserové čisticí systémy Evolux zaujmou svou inovativní koncepcí laserového čištění aniloxových válců. Na veletrhu ICE Europe představí společnost Ulmex kompaktnější a ergonomičtější model Evolux 2000, který díky vyšší stabilitě a spolehlivosti slibuje ještě lepší výsledky čištění. To umožňuje především funkce Speedy Clean.

Kromě toho laserový čisticí systém Evolux přesvědčí následujícími vlastnostmi:

Účinné čištění keramických a chromovaných aniloxových válců.

Odstraňuje odolné zbytky barev, laků, lepidel, silikonů a pryskyřic.

Vhodné i pro průmyslové aplikace s intenzivním používáním 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Čištění bez použití chemických rozpouštědel nebo čisticích prostředků.

Srdcem technologie Evolux je pulzní laser, u kterého lze regulovat nejen výkon laseru, ale také frekvenci a vlastnosti pulzu. Tímto způsobem lze čištění snadno přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka.

Společnost Ulmex rovněž poskytne informace o své mobilní a celoevropské službě laserového čištění. Celý vozový park je vybaven nejnovější technologií Evolux Smart. Vyškolení technici provádějí čištění přímo na místě u zákazníka. V závislosti na požadavcích lze tuto činnost provádět buď offline ve vozidle, nebo inline ve stroji. Všechna vozidla jsou také vybavena 3D mikroskopy. Po vyčištění tak zákazník obdrží podrobnou dokumentaci o výsledku čištění a stavu svých aniloxových válců.

Zdroj:Ulmex/Zecher

Reynders Label Printing kupuje Schäfer-Etiketten

Marc Reynders, generální ředitel společnosti Reynders Label Printing, a Jörg Gottlieb, generální ředitel společnosti Schäfer-Etiketten, oznámili spojení společnosti Schäfer-Etiketten se skupinou Reynders. Úplná integrace německého závodu do skupiny bude dokončena v prvním čtvrtletí roku 2023.

Brzy po prvních schůzkách mezi společnostmi Schäfer-Etiketten a Reynders Label Printing bylo jasné, že obě společnosti mají identickou DNA, jak se uvádí v tiskové zprávě společností.  Obě společnosti jsou rodinné.

Zdroj: Reynders/Schäfer