Vyvrcholí oslavy historie prvních tisků v Čechách

Jako jeden z vrcholů letošních oslav 500+ let tisku v Čechách připravila Společnost tisku, z.s. při ČSVTS pod záštitou Ministerstva kultury slavností odbornou konferenci, která připomene vedle bohaté historie tohoto fenoménu novověku také aspekty současné problematiky a výhledy tisku.

Slavné výročí 100 let vzniku ČSR doprovází v letošním roce celá řada dalších významných osmiček na konci letopočtů, mezi nimi i úctyhodných zhruba 550 let od vzniku prvních tisků v Čechách.  Gutenbergův vynález knihtisku nastolil éru rozmnožování tiskem, fenomén tisku nahradil pracné a nákladné opisování vědomostí, myšlenek a příběhů a od té doby šíří nesmazatelně a nenahraditelně kulturu a vzdělanost. Společnost tisku, z.s. při ČSVTS připomíná tyto přínosy napříč staletími a slaví výročí tisku v Čechách připravovanou slavnostní odbornou konferenci pod názvem „Historie, současnost a budoucnost tisku v Čechách“. Je koncipována jako setkání všech polygrafů, které zajímá vývoj současného tisku i budoucnost všech tištěných artefaktů, a to 18. 10. 2018 v Plzni. Program konference, jak již napovídá název, bude velmi bohatý a pestrý, jak si ostatně tato příležitost zaslouží.  "Polygrafie, řemeslo, průmysl", tak nazval svoje vystoupení Zdeněk Paseka v úvodu odborného programu. Pokládá otázku: jaké je to naše tiskařské řemeslo a průmyslový tisk, má souvislost efektivita průmyslového tisku se vzděláváním? Do "Historie tisku" se ponoří v úvodní části programu také pánové Sichinger a Mašek. Osvětlí posluchačům fakt, proč a z jakých důvodů se předpokládalo, že první tištěná kniha u nás byla Kronika trojánská. Zmíní se o pochybnostech, které vedly k revizi tohoto faktu a představí hlavní poznatky, které vyvrátily prvenství této knihy a zároveň dojde k osvětlení toho, jaká kniha je považována za první tištěnou u nás. Tisk a papír patří neodmyslitelně k sobě. O tom nikdo nepochybuje, Miloš Lešikar z ACPP ve vystoupení "Historie o výrobě papíru" se zamýšlí optimisticky nad budoucností spolupráce a provázanosti výroby papíru a tisku, přestože patrně většina produkce výroby papírů a lepenek bude směřovat do výroby obalů.

Druhá část odborné konference se bude věnovat současné situaci v tisku. Jaké jsou důvody stavu, kdy "Řemeslo láká, ale nepřitahuje" se pokusí osvětlit Vladimír Lukeš. Filozofie současného vzdělávání je jasná, cíle jsou nejasné. Názor, že neviditelná ruka trhu nějak zázračně vyřeší problém nedostatečného doplňování nových pracovníků v polygrafickém, průmyslu, se nepotvrdil. "Současná předtisková příprava" je téma, které přednese pan Pendl z Typosu Plzeň. Spolupořadatel odborné konference Svaz polygrafických podnikatelů připravil dvě přednášky. Pan Josef Opletal ve svém vystoupení hledí do budoucnosti tiskových oborů od heat setu, přes archový ofset, až po digitální tisk v přednášce "Výhled polygrafie do r. 2030, v přednášce Materiálně-technická základna polygrafie" se bude zabývat dělením oboru na průmyslovou výrobu a polygrafii jako služby. Pan Jaromír Aust nahlédne do problematiky": "Jak zvládnout nároky na výkon pracovní činnosti ve vyšším věku". Jana Žižková se bude v této části konference věnovat současným aspektům tisku v přednášce: "Obalový tisk – růst v tradičních tiskových technikách". Zdůrazní, proč je velkým trendem v klasických tiskárnách rozšíření výroby do oblasti obalů, kde se využívá především ofsetové vybavení. Paní Žižková také vysvětlí největší současný boom rozvoje digitálního tisku, ať již v samostatné produkci, tak jako doplňující výrobu kartonáží a tiskáren. Poslední část odborné konference nahlédne do budoucnosti. Jaké jsou trendy a výhledy? Pan Jiří Švejda z firmy Heidelberg se zamyslí nad novým hitem, známým od Drupy 2016: "Print 4.0 – Opravdu existuje?" „V poslední době všichni hovoří o pojmu Print 4.0. Je to pro články v časopisech a na webu velmi populární téma. Pan Švejda ukáže na několika příkladech, jak skutečný Print 4.0 může vypadat a proč se domníváme, že Print 4.0 vlastně téměř neexistuje. Na druhé straně je to asi jediná možnost, jak se vypořádat se zakázkami v příštích letech v ofsetovém a digitálním tisku.“

"Flexotisk, historie, současnost a budoucnost" je téma přednášky, kterou přednese Vladimír Bourek, předseda CFTA. Zamýšlí se nad fenoménem mezi tiskovými technikami, o jeho neuvěřitelném vývoji a budoucností. Od „gumotisku“ a „anilinového tisku“ se moderní flexotisk posunul k jeho netušeným technologickým možnostem.

Spolu se snižováním tiskových nákladů bude docházet k další redukci přípravných a prostojových časů. Propojení s jinými tiskovými technikami a technologickými operacemi (speciální výseky, ražba, lakování, lamino, číslování …) do jednoho pracovního pochodu bude samozřejmostí. Nabízí se kombinace s digitálním tiskem, aplikací logistických a security prvků (čárových kódů, RFID, hologramů, atd.)

Období vzniku prvních tisků je velmi často zahaleno tajemstvím. To proto, že Gutenberg i jeho žáci peripetie převratného vynálezu zpočátku tajili. Ostatně u prvních tiskařů to bylo více než pochopitelné. Průběh slavnostní odborné konference bude pravým opakem. Všechny účastníky slavnostní odborné konference čeká zajímavý program, který se pokusí odhalit nejedno tajemství současné i budoucí polygrafie. Mimo to čeká účastníky bohaté občerstvení včetně oběda. Bude rovněž přichystán doprovodný program.

 
Vyvrcholí oslavy historie prvních tisků v Čechách