Zrušení konference

Společnosti tisku, z.s. při ČSVTS v Praze od roku 2017 připravovala důstojnou oslavu české polygrafie, konanou pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Během letošního roku jsme avizovali tuto událost v odborném tisku, na Internetu i na Facebooku, ve spolupráci s odbornými školami jsme organizovali workshopy klasického knihtisku a další akce, připomínající toto významné výročí naší polygrafie. Proběhla rovněž slavnostní konference odborné skupiny CFTA v Mikulově. 

Jako vyvrcholení letošních oslav 500+ let tisku v Čechách byla připravena v Plzni ve dnech 18. až 19. října 2018 odborná konference „Historie, současnost a budoucnost tisku v Čechách“, kde jsme chtěli jak vyzdvihnout význam tohoto výročí, tak se setkat po společenské stránce se všemi polygrafy v kolébce tisku.

V souvislosti s přípravami celé akce jste byli všichni osloveni a průběžně, prostřednictvím odborného tisku a elektronických médií, informováni.

Na základě provedeného průzkumu v tomto měsíci, kdy jsme chtěli upřesnit předběžný zájem a počet účastníků na připravované konferenci ze strany vydavatelů, tiskáren a všech ostatních, podle našeho přesvědčení zainteresovaných o tuto akci, musíme s politováním konstatovat, že vaše ohlasy a přání zúčastnit se jsou bohužel minimální.

Vzhledem k tomu, že pořádání takovéto akce (rezervace prostor pro konání konference a doprovodného programu, zajištění kvalitních přednášek vč. přednášejících, medializace celé akce, financování apod.) je nutně spojeno i s odpovídajícím zájmem všech zúčastněných, musíme bohužel veškeré přípravy na základě výše uvedeného ukončit a připravovanou konferenci zrušit.

Zároveň bychom však chtěli poděkovat všem těm, kteří se na přípravě konference aktivně podíleli, a svým úsilím a erudicí byli připraveni přispět ke zdárnému průběhu tohoto našeho svátku tisku. Chceme rovněž vzkázat všem, kdo chtějí letos pokračovat v aktivitách k připomenutí a oslavám významného výročí tisku, že Společnost tisku je v žádném případě neukončila.

 
Zrušení konference