Zrušení konference

Společnosti tisku, z.s. při ČSVTS v Praze od roku 2017 připravovala důstojnou oslavu české polygrafie, konanou pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Během letošního roku jsme avizovali tuto událost v odborném tisku, na Internetu i na Facebooku, ve spolupráci s odbornými školami jsme organizovali workshopy klasického knihtisku a další akce, připomínající toto významné výročí naší polygrafie. Proběhla rovněž slavnostní konference odborné skupiny CFTA v Mikulově. 

Jako vyvrcholení letošních oslav 500+ let tisku v Čechách byla připravena v Plzni ve dnech 18. až 19. října 2018 odborná konference „Historie, současnost a budoucnost tisku v Čechách“, kde jsme chtěli jak vyzdvihnout význam tohoto výročí, tak se setkat po společenské stránce se všemi polygrafy v kolébce tisku.

V souvislosti s přípravami celé akce jste byli všichni osloveni a průběžně, prostřednictvím odborného tisku a elektronických médií, informováni.

Na základě provedeného průzkumu v tomto měsíci, kdy jsme chtěli upřesnit předběžný zájem a počet účastníků na připravované konferenci ze strany vydavatelů, tiskáren a všech ostatních, podle našeho přesvědčení zainteresovaných o tuto akci, musíme s politováním konstatovat, že vaše ohlasy a přání zúčastnit se jsou bohužel minimální.

Vzhledem k tomu, že pořádání takovéto akce (rezervace prostor pro konání konference a doprovodného programu, zajištění kvalitních přednášek vč. přednášejících, medializace celé akce, financování apod.) je nutně spojeno i s odpovídajícím zájmem všech zúčastněných, musíme bohužel veškeré přípravy na základě výše uvedeného ukončit a připravovanou konferenci zrušit.

Zároveň bychom však chtěli poděkovat všem těm, kteří se na přípravě konference aktivně podíleli, a svým úsilím a erudicí byli připraveni přispět ke zdárnému průběhu tohoto našeho svátku tisku. Chceme rovněž vzkázat všem, kdo chtějí letos pokračovat v aktivitách k připomenutí a oslavám významného výročí tisku, že Společnost tisku je v žádném případě neukončila.

 
Zrušení konference
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva