DFTA - průzkum v oboru tisku a obalového průnyslu

Níže sdílíme průzkum DFTA, který zrcadlí stejné problémy, se kterými se potýká náš obor v České a Slovenské republice

Tiskařský a obalový průmysl prošel v posledních letech výraznými změnami.  Od digitálních tiskových technologií přes udržitelná obalová řešení, až po inovativní procesy. 
 A přesto: image oboru je  v mysli většiny lidí  zastaralá - což potvrdil i průzkum, který provedla společnost DFTA  
 50 procent respondentů stále souhlasí s tvrzením "image oboru je stále " špatná".

Nadešel čas, abychom tuto image zlepšili a informovali širokou veřejnost o významu tiskařského a obalového průmyslu v naší společnosti,
protože se významně podílí na výrobě produktů, které denně používají miliony lidí. 

Strategie DFTA je založena na transparentní komunikaci, uceleném vzdělávání a neustálém předávání znalostí. 
Z tohoto důvodu oborové sdružení poptalo své členy v únoru 2023 na téma: Image tiskařského a obalového průmyslu v roce 2023.

"Výsledek vede ke vystřízlivění , ale není překvapivý," shrnuje výkonná ředitelka DFTA Nicola Kopp-Rostek. 

- 50 % účastníků souhlasilo s tvrzením "Image tiskového a tiskařského a obalového průmyslu v roce 2023 je špatná."
- S výrokem: "Špatnou image oboru vytvářejí média" souhlasilo 50 % účastníků. .
- S výrokem: "Tiskařský a obalový průmysl se chová podnikatelsky zodpovědně navzdory ekonomické situaci" souhlasilo 83,10 % účastníků. 
- 68,60 % účastníků souhlasí s výrokem: "Špatná image přímo souvisí s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků".
 - Proti špatné image se 56,30 % účastníků snaží čelit vzdělávací činností
 - Pouze 15 % účastníků aktivně oslovuje mladé lidi.
 - Za nejdůležitější postup ke zlepšení špatné image považuje 42,25 % účastníků konstruktivní osvětovou a  vzdělávací činnost.

Souvislosti:
Manažerka pro komunikaci DFTA Karoline Maria Keybe k pozadí průzkumu vysvětluje: "V rámci průzkumu jsme se snažili 
zjistit názory a stanoviska našich členů i zástupců našeho odvětví. 
Získali jsme od nich důležité poznatky, které musíme nyní pečlivě analyzovat a 
výsledky začlenit  do naší budoucí komunikační strategie a nabídky služeb."

V budoucnu bude DFTA poskytovat více informačních materiálů s podrobnými a exkluzivními poznatky o tiskařském a obalovém průmyslu, 
s cílem vytvářet skutečnou přidanou hodnotu a přispívat k fundovanému názoru mimo jiné i spoluprací s příslušnými sdělovacimi prostředky
aby vzdělávala širokou veřejnost a vyvracela mýty.
 "Znalosti o nezbytnosti obalů je potřeba dostat do povědomí veřejnosti." 
 vysvětluje profesor Dr. Martin Dreher, Výkonný ředitel Technologického centra DFTA

"Myslím, že především transparentní, upřímná komunikace a osvěta jsou prvními kroky k vybudování nového image."
 dodává výkonná ředitelka DFTA Nicola Kopp-Rostek.