Workshop knitisku na Grafické škole v Praze

Na VOŠ a SPŠ Grafické v Hellichově ulici v Praze byl v rámci dnů otevřených dveří školy dne 21.2.2018 pořádán workshop starého knihtisku. Workshop pravidelně a velmi úspěšně připravuje odborný učitel školy Pavel Hora. Akce je předurčena pro uchazeče o studium ve vzdělávacím programu oboru Polygrafie na střední škole, je rovněž součástí výuky odborných polygrafických předmětů v oborech střední školy a výtvarných předmětů na vyšší odborné škole.

Mladí návštěvníci workshopu zkoušeli vytvořit pod odborným vedením tradiční ruční sazbu a klasickou výtvarnou disciplínu linoryt. Toto snažení zaznamenala Česká televize – program D pro svůj pořad Zprávičky. Je možno si připomenout na: www.decko.cz/zpravicky.

Mezi milé aktivity a povinnosti Společnost tisku patří účastnit se těchto zajímavých přehlídek starého tiskového umění v rámci oslav a připomenutí výročí 500 + let prvních tisků v Čechách a spolupodílet se tak na propagaci polygrafického řemesla pro nejširší veřejnost.

 
Workshop knitisku na Grafické škole v Praze
Workshop knitisku na Grafické škole v Praze
Workshop knitisku na Grafické škole v Praze
Workshop knitisku na Grafické škole v Praze
Workshop knitisku na Grafické škole v Praze
Workshop knitisku na Grafické škole v Praze
Workshop knitisku na Grafické škole v Praze
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva