Workshop knitisku na Grafické škole v Praze

Na VOŠ a SPŠ Grafické v Hellichově ulici v Praze byl v rámci dnů otevřených dveří školy dne 21.2.2018 pořádán workshop starého knihtisku. Workshop pravidelně a velmi úspěšně připravuje odborný učitel školy Pavel Hora. Akce je předurčena pro uchazeče o studium ve vzdělávacím programu oboru Polygrafie na střední škole, je rovněž součástí výuky odborných polygrafických předmětů v oborech střední školy a výtvarných předmětů na vyšší odborné škole.

Mladí návštěvníci workshopu zkoušeli vytvořit pod odborným vedením tradiční ruční sazbu a klasickou výtvarnou disciplínu linoryt. Toto snažení zaznamenala Česká televize – program D pro svůj pořad Zprávičky. Je možno si připomenout na: www.decko.cz/zpravicky.

Mezi milé aktivity a povinnosti Společnost tisku patří účastnit se těchto zajímavých přehlídek starého tiskového umění v rámci oslav a připomenutí výročí 500 + let prvních tisků v Čechách a spolupodílet se tak na propagaci polygrafického řemesla pro nejširší veřejnost.

 
Workshop knitisku na Grafické škole v Praze
Workshop knitisku na Grafické škole v Praze
Workshop knitisku na Grafické škole v Praze
Workshop knitisku na Grafické škole v Praze
Workshop knitisku na Grafické škole v Praze
Workshop knitisku na Grafické škole v Praze
Workshop knitisku na Grafické škole v Praze