Alois Senefelder – 250. výročí

Letos 6. listopadu uplyne 250 let od narození Aloise Senefeldera. Našim polygrafům není potřeba připomínat, co pro tisk tento pražský rodák znamenal. Jeho objev má zásadní vliv na pozdější vývoj polygrafie nejen u nás, ale i na celém světě. Ofsetový tisk, který se z původního kamenotisku vyvinul, je v současné době, kromě obalového flexotisku, dominantní oblastí tisku časopisů, novin, letáků a jiné akcidence a obalové produkce.

Pan Vladimír Bourek, předseda flexotiskové asociace při Společnosti tisku ČSVTS, nedávno připomněl, že při 200. výročí Senefelderova narození v roce 1971 spolu s dalšími studenty 4. ročníku grafické průmyslovky v Helichově ulici v Praze tiskli z kamene na historickém třecím lisu v Národním technickém muzeu dobový vynálezcův portrét pro návštěvníky jubilejní výstavy. V roce 1971 oslavy 200. výročí narození Aloise Senefeldera probíhaly s veškerou vážností a za velké pozornosti odborné i laické veřejnosti.

Zůstává otázkou, jak si 250. výročí připomeneme letos.

Zdroj: Noviny pro grafický průmysl

 
Alois Senefelder – 250. výročí
Alois Senefelder – 250. výročí
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva