Alois Senefelder – 250. výročí

Letos 6. listopadu uplyne 250 let od narození Aloise Senefeldera. Našim polygrafům není potřeba připomínat, co pro tisk tento pražský rodák znamenal. Jeho objev má zásadní vliv na pozdější vývoj polygrafie nejen u nás, ale i na celém světě. Ofsetový tisk, který se z původního kamenotisku vyvinul, je v současné době, kromě obalového flexotisku, dominantní oblastí tisku časopisů, novin, letáků a jiné akcidence a obalové produkce.

Pan Vladimír Bourek, předseda flexotiskové asociace při Společnosti tisku ČSVTS, nedávno připomněl, že při 200. výročí Senefelderova narození v roce 1971 spolu s dalšími studenty 4. ročníku grafické průmyslovky v Helichově ulici v Praze tiskli z kamene na historickém třecím lisu v Národním technickém muzeu dobový vynálezcův portrét pro návštěvníky jubilejní výstavy. V roce 1971 oslavy 200. výročí narození Aloise Senefeldera probíhaly s veškerou vážností a za velké pozornosti odborné i laické veřejnosti.

Zůstává otázkou, jak si 250. výročí připomeneme letos.

Zdroj: Noviny pro grafický průmysl

 
Alois Senefelder – 250. výročí
Alois Senefelder – 250. výročí