Mediální aktivity v rámci oslav 250. výročí narození Aloise Senefeldera

Mediální aktivity v rámci oslav 250. výročí narození Aloise Senefeldera iniciované Společností tisku, z.s. ČSVTS v r.2021 :

1. 250. výročí narození A. Senefeldera ve vysílání ČT připomněl pořad Kalendárium.  Byl vysílán v neděli 30.10. 2021 dopoledne na ČT 1.

2. Reportáž pořadu Z metropole šéfredaktora Petra Sojky vznikla s přispěním scénáře Vl. Lukeše (bohužel z důvodů stopáže pořadu se nevešlo vše, co jsme chtěli sdělit) k výročí a vynálezu. Ke spolupráci byla pozvána litografická dílna rodiny Boudových z Malé Strany, která slaví letos 110. výročí založení.  K prezentaci se připojila i sekce tiskařství Národního technického muzea. Reportáž byla velmi dobře zpracována a byla vysílána 6.11. 2021 ve 12. hod na ČT 1.

3. Redakce pořadu Zprávičky, které jsou vysílány pro děti a mládež, provedla sestřih původního materiálu reportáže. Popularizoval skvěle mládež vynález tisku z plochy a byl vysílán 10.11. 2021 v 18.40 na ČT 1. Video: www.packaging-cz.cz

4. Text článku k výročí A. Senefeldera byl uveřejněn v 5 čísle/2021 časopisu Packaging s ilustračními fotografiemi s dílny rodiny Boudových. Text je umístěn na internetových stránkách ST a CFTA společně s fotografiemi. Autor textu: Vladimír Lukeš, Foto: Zdeněk Lhoták www.packaging-cz.cz

5. Text sloupku k výročí v časopisu NGP. Autor: p. Nečas. Text bude umístěn na internetových stránkách ST a CFTA.

 
Mediální aktivity v rámci oslav 250. výročí narození Aloise Senefeldera
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva