O společnosti

Společnost tisku se sídlem na Novotného lávce 5 v Praze 1- Staré Město je dobrovolná, nezávislá, nepolitická společenská organizace, která působí na území České a Slovenské republiky.

Společnost tisku je stálým členem Českého svazu vědecko-technických společností, v roce 1990 se podílela na jeho založení.

Společnost tisku je technologickou platformou, jejíž hlavní činností je sdružovat všechny zájemce o získávání nejnovějších progresivních poznatků a novinek v technice a technologii v oboru vydavatelství, tisku a médií. 

Spolek zejména získává a poskytuje svým členům odborné informace, zvyšuje úroveň jejich odborných znalostí, pomáhá členům při navazování odborných kontaktů doma i v zahraničí, při výměně zkušeností a zabezpečuje další odborné činnosti. Záměry Společnosti tisku jsou realizovány odbornou činností v celé organizační struktuře Společnosti tisku a vycházejí z potřeb členů. Základními formami odborné činnosti jsou:

a) odborné, vzdělávací a společenské akce;
b) celoživotní vzdělávání;
c) poradenská činnost;
d) publikační činnost;
e) zahraniční spolupráce

Součástí společnosti tisku jsou i odborné skupiny z jednotlivých oblastí oboru polygrafie, které „Jsou expertními orgány Spolku, zřizovanými k posuzování všech otázek z oblasti odborného zaměření Spolku, v nichž se sdružují zejména členové se stejným věcným zaměřením v rámci širokého odvětví, v jehož rámci Spolek působí.“