O společnosti

Společnost tisku se sídlem na Novotného lávce 5 v Praze 1- Staré Město je dobrovolná, nezávislá , nepolitická společenská organizace, která působí na území České a Slovenské republiky.

Společnost tisku je stálým členem Českého svazu vědecko-technických společností, v roce 1990 se podílela na jeho založení.

Naším posláním je sdružovat všechny zájemce o získávání nejnovějších a progresivních poznatků v technice i technologii v oboru vydavatelství , tisku a médií. Našimi partnery jsou tiskárny, reprodukční studia, knihařské firmy, dodavatelé polygrafických materiálů, rovněž komunikační agentury a polygrafické školy na všech úrovních. Spolupracujeme s Typografickou besedou a Sdružením polygrafů v Národním muzeu. Zvlášť cenná a inspirativní je spolupráce Společnosti tisku se Svazem polygrafických podnikatelů. Při realizaci odborných seminářů na nejaktuálnější témata polygrafického průmyslu synergicky navazujeme na velké trendové konference SPP. Snažíme se tak zprostředkovat našim členům a všem polygrafickým odborníkům užitečné informace, připravit půdu pro výměnu zkušeností a získání odborných kontaktů doma i v zahraničí. Chceme být stálou interaktivní složkou mezi všemi polygrafickými subjekty.