O společnosti

Společnost tisku se sídlem na Novotného lávce 5 v Praze 1- Staré Město je dobrovolná, nezávislá , nepolitická společenská organizace, která působí na území České a Slovenské republiky.

Společnost tisku je stálým členem Českého svazu vědecko-technických společností, v roce 1990 se podílela na jeho založení.

Naším posláním je sdružovat všechny zájemce o získávání nejnovějších a progresivních poznatků v technice i technologii v oboru vydavatelství , tisku a médií. Našimi partnery jsou tiskárny, reprodukční studia, knihařské firmy, dodavatelé polygrafických materiálů, rovněž komunikační agentury a polygrafické školy na všech úrovních. Spolupracujeme s Typografickou besedou a Sdružením polygrafů v Národním muzeu. Zvlášť cenná a inspirativní je spolupráce Společnosti tisku se Svazem polygrafických podnikatelů. Při realizaci odborných seminářů na nejaktuálnější témata polygrafického průmyslu synergicky navazujeme na velké trendové konference SPP. Snažíme se tak zprostředkovat našim členům a všem polygrafickým odborníkům užitečné informace, připravit půdu pro výměnu zkušeností a získání odborných kontaktů doma i v zahraničí. Chceme být stálou interaktivní složkou mezi všemi polygrafickými subjekty.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

ocitáme se všichni v nelehké době. Už si pomalu zvykáme na to, že si vyžádala celou řadu různých nestandardních opatření na všech frontách našeho života. Rovněž Společnost tisku, z.s., ČS VTS musela v rámci své činnosti přijmout některá nelehká rozhodnutí. Hledáme náhradní termíny připravovaných odborných konferencí na pozdější, snad příznivější dobu, stejně tak jsme posunuli termíny připravovaných odborných kurzů. Chceme všem polygrafům sdělit, že jsme nepřerušili svoji činnost, ani spolupráci s polygrafickými podniky. Možná jsme ji nyní jen trochu utlumili.

Jsme si vědomi toho, že polygrafický obor nyní prochází proměnami a závažnou zkouškou. Na druhou stranu před nás zcela nečekaná situace postavila jiné možnosti pro spolupráci a tvůrčí činnost. Nezaskočila nás, jsme připraveni spolupracovat jinými formami, než na které jsme byli doposud zvyklí a zároveň očekáváme, že se brzy vrátí život k normálu. Zkrátka, nyní jsme on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva