O společnosti

Společnost tisku se sídlem na Novotného lávce 5 v Praze 1- Staré Město je dobrovolná, nezávislá , nepolitická společenská organizace, která působí na území České a Slovenské republiky.

Společnost tisku je stálým členem Českého svazu vědecko-technických společností, v roce 1990 se podílela na jeho založení.

Naším posláním je sdružovat všechny zájemce o získávání nejnovějších a progresivních poznatků v technice i technologii v oboru vydavatelství , tisku a médií. Našimi partnery jsou tiskárny, reprodukční studia, knihařské firmy, dodavatelé polygrafických materiálů, rovněž komunikační agentury a polygrafické školy na všech úrovních. Spolupracujeme s Typografickou besedou a Sdružením polygrafů v Národním muzeu. Zvlášť cenná a inspirativní je spolupráce Společnosti tisku se Svazem polygrafických podnikatelů. Při realizaci odborných seminářů na nejaktuálnější témata polygrafického průmyslu synergicky navazujeme na velké trendové konference SPP. Snažíme se tak zprostředkovat našim členům a všem polygrafickým odborníkům užitečné informace, připravit půdu pro výměnu zkušeností a získání odborných kontaktů doma i v zahraničí. Chceme být stálou interaktivní složkou mezi všemi polygrafickými subjekty.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva