Individuální členové Společnosti tisku - OS CFTA

 • Veronika Hašlarová, GRAFFIN s.r.o., Kácov
 • Ing. Anna Šírová , výbor CFTA Praha
 • Miloš Lešikar, ACPP Štětí
 • Ing. Jiří Hejduk, PhD. Univerzita Pardubice
 • Ing. Michaela Filipi, PhD.Univerzita Pardubice
 • Ing. Jan Praus, ARETS GRAPHICS spol. s r.o. Praha-Hostivař
 • Martin Parobeček, Dolní Břežany
 • Michal Dušek, D-tisk Praha
 • Pavlína Hlaváčová , Astudio Kyjov
 • Libor Žižlavský, Astudio Kyjov
 • Renata Brátová, SILK Praha
 • Ing. Vladimír Bourek
 • Ing. Jiří Měřínský, Gravitech Vyškov
 • Ing. Jiří Volf, MBA , Gravitech Vyškov
 • Ing. Marián Mikolaj , Eumatex Pyhra, Rakousko
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

ocitáme se všichni v nelehké době. Už si pomalu zvykáme na to, že si vyžádala celou řadu různých nestandardních opatření na všech frontách našeho života. Rovněž Společnost tisku, z.s., ČS VTS musela v rámci své činnosti přijmout některá nelehká rozhodnutí. Hledáme náhradní termíny připravovaných odborných konferencí na pozdější, snad příznivější dobu, stejně tak jsme posunuli termíny připravovaných odborných kurzů. Chceme všem polygrafům sdělit, že jsme nepřerušili svoji činnost, ani spolupráci s polygrafickými podniky. Možná jsme ji nyní jen trochu utlumili.

Jsme si vědomi toho, že polygrafický obor nyní prochází proměnami a závažnou zkouškou. Na druhou stranu před nás zcela nečekaná situace postavila jiné možnosti pro spolupráci a tvůrčí činnost. Nezaskočila nás, jsme připraveni spolupracovat jinými formami, než na které jsme byli doposud zvyklí a zároveň očekáváme, že se brzy vrátí život k normálu. Zkrátka, nyní jsme on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva