Společnost tisku, OS CFTA s lítostí oznamuje

Společnost tisku, OS CFTA s lítostí oznamuje, že nás opustil náš dlouholetý člen výboru CFTA, kolega a kamarád Jaroslav Večeřa.

Čest jeho památce!

 
Společnost tisku, OS CFTA s lítostí oznamuje