Řemeslo ve 21. století láká, ale nepřitahuje

Společnost tisku ČSVTS chce v letošním roce iniciovat a moderovat pokud možno plodnou diskuzi k aktuální situaci v polygrafickém školství a současnému stavu řemeslníků v Čechách.Společně s ostatními subjekty oboru pokud možno tuto nedobrou situaci řešit. Uveřejněno v časopisu Packaging č.1/2019

 
Řemeslo ve 21. století láká, ale nepřitahuje