Znalecká činnost

Společnost tisku byla garantem pro ustanovení Ing. Zdeňka Paseky znalcem v oboru tiskařství/polygrafie a zajistil tak pro oborové firmy podmínky pro zlepšení jejich právní ochrany.

Znalecké posudky mohou být zhotoveny pro:

  • posouzení kvality tiskovin, materiálů, strojů a technologií
  • ocenění tiskovin, materiálů, strojů, technologií a procesů

www.paseka5p.com/soudni-znalec