Úspěšná realizace střednědobých cílů a dodatečných projektů na podporu růstu

Skupina Koenig & Bauer překonala své cíle pro rok 2017

  • nárůst objemu přijatých zakázek o 10,1 %
  • nárůst obratu o 4,3 %   
  • poměr přijatých zakázek k tržbám ve výši 1,04  
  • nárůst stavu zakázek o 8,7 % 
  • marže provozního zisku ve výši 6,7 %
  • nárůst podílu vlastního kapitálu na 36,4 %
  • čistá finanční disponibilita včetně cenných papírů ve výši 121 mil.  €
  • návrh na dividendu ve výši 90 centů na akcii
  • cíle koncernu pro rok 2018: nárůst obratu přibližně o 4 % a marže provozního zisku ve výši přibližně 7 %

Würzburg, 22. března 2018

Skupina Koenig & Bauer dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí vynikajících výsledků, a v plné míře tak splnila, resp. překonala cíle, které si stanovila pro rok 2017. Díky předloženým číslům  - v čele s výrazným nárůstem obratu, výnosů a objemu přijatých zakázek - se tak opět o něco přiblížila střednědobým cílům, kterých chce dosáhnout do roku 2021.

Růst na trhu obalů a v oblasti servisních služeb

Skupina Koenig & Bauer zaznamenala zvýšení podílu na trhu ve všech oblastech své činnosti, k největšímu nárůstu však došlo v oblasti potisku kartonů, plechu a skla/dutých předmětů, průmyslového značení a nových výrobků, jako jsou rotační a ploché výsekové stroje. Claus Bolza-Schünemann, výkonný ředitel koncernu, popisuje: „Počet prodaných plochých výsekových strojů oproti loňskému roku výrazně vzrostl, a naprosto tak překonal naše očekávání.“ K výraznému nárůstu obratu a zisku kromě toho přispěly i rozsáhlé servisní služby, jejichž podíl na obratu koncernu se vyšplhal na 25,6 % (2016: 23,5 %). Mathias Dähn, finanční ředitel koncernu, dodává: „Tento pozitivní vývoj přináší první výsledky naší strategie, jejíž pomocí chceme podíl servisních služeb na obratu koncernu do roku 2021 postupně zvýšit na 30 %. Chceme, aby naši zákazníci byli spokojení, a důležitým měřítkem jejich spokojenosti je pro nás právě nárůst tržeb v oblasti servisních služeb.“

Dodatečný profitabilní růst

Skupina Koenig & Bauer se kromě střednědobých cílů intenzivně zabývá i dalšími aplikacemi v oblasti obalového, digitálního a průmyslového tisku. Velký důraz přitom klade na segment potisku vlnité lepenky, který je díky dlouhodobým trendům, jako jsou nakupování z domova a nákladnější, resp. barevnější obaly, nadprůměrně ziskový. Claus Bolza-Schünemann vysvětluje: „Pro velký a silně rostoucí trh analogového přímého potisku vlnité lepenky jsme vyvinuli archové flexotiskové stroje CorruFLEX a CorruCUT (s integrovanou rotační vysekávačkou). První stroj CorruCUT bude nainstalován začátkem roku 2019 ve firmě Klingele.“ „Dalším cílovým trhem je potisk dvoudílných plechovek,“ dodává M. Dähn: „Jako přední světový výrobce strojů pro potisk třídílných plechovek chceme vstupem na trh dvoudílných plechovek upevnit naši pozici. Stroj CS MetalCan pro potisk dvoudílných plechovek, který byl poprvé představen v květnu 2017, se u zákazníků setkal s velkým ohlasem. Díky uzavření dvou smluv na dodávku tohoto stroje můžeme nyní začít s intenzivními testy, abychom stroj koncem roku 2018 mohli uvést na trh.“ Další potenciály růstu vidí firma Koenig & Bauer v oblasti digitálního tisku, kde již v důsledku digitalizace nebude hrozit nebezpečí substituce u příslušných tiskových trhů.

Vývoj obchodní činnosti koncernu v roce 2017

Tržby koncernu Koenig & Bauer se s 1 217,6 mil. € nacházely v cílovém koridoru do 1,25 mld. €. Obrat koncernu, který oproti předchozímu roku (1 167,1 mil. €) o 4,3 % vzrostl, lehce překonal střednědobý cíl růstu ve výši 4 % ročně, a vykompenzoval tak i nadále klesající obrat (-25 mil. €) v oblasti novinových a akcidenčních rotaček. Objem přijatých zakázek vzrostl o 10,1 %, a vyšplhal se tak na 1 266,3 mil. € (2016: 1 149,7 mil. €). Největší přírůstek zakázek byl zaznamenán ve čtvrtém čtvrtletí, a to o 29,7 %. S poměrem přijatých zakázek k tržbám ve výši 1,04 vzrostl stav zakázek na 606,2 mil. €, a o 8,7 % tak překonal hodnotu z předchozího roku. 

Marže provozního zisku překonala očekávání pro rok 2017

K nárůstu zisku koncernu přispěl zejména vyšší obrat v oblasti servisních zakázek. Kromě nákladů na rozšíření portfolia, nové výrobky a IT systémy byl hospodářský výsledek koncernu zatížen i vývojem ve společnosti KBA-Industrial Solutions a optimalizačními opatřeními v oblasti flexibilního obalového tisku. Provozní zisk (EBIT) přesto i bez jednorázových výnosů z předchozího roku vzrostl z 62,9 mil. € na 81,4 mil. €. Výsledkem tohoto pozitivního vývoje byl daňový výnos ve výši 12,7 mil. € z příslušných odložených daní. Hospodářský výsledek koncernu za rok 2017 činí 81,1 mil. € (2016: 82,2 mil. €), což odpovídá zisku na akcii ve výši 4,91 € (2016: 4,98 €).

Návrh na dividendu ve výši 0,90 € na akcii

„Díky pozitivnímu vývoji výnosů a bilančnímu zisku dosaženému holdingovou společností Koenig & Bauer AG můžeme pokračovat v naší dividendové politice s výplatním poměrem ve výši 15 % až 35 % z hospodářského výsledku koncernu,“ vysvětluje výkonný ředitel koncernu Claus Bolza-Schünemann. Představenstvo a dozorčí rada tak na valné hromadě, která se bude konat 9. května 2018, navrhnou dividendu ve výši 90 centů na akcii, což odpovídá výplatnímu poměru ve výši 18,4 % z hospodářského výsledku koncernu.

Dynamický vývoj v segmentu Sheetfed pokračuje

Segmentu Sheetfed se i nadále dařilo, a objem přijatých zakázek tak oproti předchozímu roku (569,7 mil. €) vzrostl o 15,2 % na 656,2 mil. €. Za tímto nárůstem stojí zejména inovativní stroje pro potisk skládaných krabiček a komerční tisk a rozšíření prodejních a servisních služeb na trzích budoucnosti. Obrat se vyšplhal na 660,2 mil. €, což v porovnání s rokem 2016 (615,0 mil. €) znamená nárůst o 7,3 %. Provozní zisk meziročně vzrostl z 31,3 mil. € na 37,5 mil. €, marže provozního zisku dosáhla hodnoty 5,7 % (2016: 5,1 %).

Segment Digital & Web investuje do trhů budoucnosti

V segmentu Digital & Web se situace nevyvíjela příliš příznivě. Pokles objemu přijatých zakázek, a tím i obratu byl způsoben především nadále klesajícím počtem zakázek v oblasti novinových a akcidenčních rotaček. Hospodářský výsledek segmentu byl zatížen optimalizačními opatřeními v oblasti flexibilního obalového tisku a náklady na výzkum a vývoj, takže se provozní zisk propadl na hodnotu -4,3 mil. € (2016: 0,5 mil. €). M. Dähn vysvětluje: „V oblasti flexibilního obalového tisku je patrná změna trendu. Musíme se zaměřit na to, abychom pomocí správných opatření silněji navázali na úspěchy firem, které na tomto atraktivním trhu zaujímají přední pozici.“

Segment Special hlásí nárůst objemu přijatých zakázek, obratu i provozního zisku

Vyšší poptávka v oblasti tisku cenných papírů, potisku plechu a skla/dutých předmětů a průmyslového značení vedla k nárůstu objemu přijatých zakázek o 16,1 % na 533,7 mil. € (2016: 459,7 mil. €). Obrat se vyšplhal na 467,9 mil. €, což oproti předchozímu roku (444,3 mil. €) odpovídá nárůstu o 5,3 %. Provozní zisk v tomto segmentu dosáhl hodnoty 53,7 mil. € (2016: 44,3 mil. €).

Stabilní finanční základ

Cash flow z provozní činnosti se navzdory vyššímu čistému pracovnímu kapitálu vyšplhalo na 23,8 mil. € (2016: 21,9 mil. €). Poté, co se pracovní kapitál ve velké části koncernu podařilo snížit, je třeba provést optimalizaci pohledávek a zásob v oblasti ceninového tisku. Dopady těchto opatření však nebudou citelné ihned. Volné cash flow ve výši -59,6 mil. € (2016: 2,3 mil. €) bylo zatíženo vysokými investicemi (48,5 mil. €) a výdaji na částečné profinancování penzijních rezerv (36,8 mil. €). Kromě vlastních likvidních prostředků z operativní činnosti má koncern k dispozici syndikované úvěrové linky od konsorcia významných bank. Financování konsorcia zahrnuje ručitelskou úvěrovou linku ve výši 200 mil. € a revolvingovou úvěrovou linku ve výši 150 mil. €, kterou lze alternativně navýšit o 50 mil. €. Doba splatnosti úvěrových linek činí pět let a lze ji dvakrát prodloužit vždy o jeden rok až do prosince 2024. Strukturu bilance kromě toho pozitivně ovlivnilo i zvýšení podílu vlastního kapitálu z 31,1 % na 36,4 %.   

Cíle koncernu pro rok 2018: nárůst obratu přibližně o 4 % a marže provozního zisku ve výši přibližně 7 %

Pokud se ekonomické a politické podmínky v oblasti mezinárodního obchodu výrazně nezhorší, očekává představenstvo pro rok 2018 jednotný nárůst obratu přibližně o 4 % a marži provozního zisku ve výši přibližně 7 %.

M. Dähn dodává: „Kromě celosvětové konjunktury a příznivých vyhlídek v oblasti obalového a průmyslového tisku se naše prognózy opírají i o nárůst objemu přijatých zakázek a zvýšení podílu na trhu ve všech segmentech. Přihlédli jsme přitom i k vysokému stavu zakázek (606,2 mil. €) a k pokrokům, kterých jsme dosáhli s ohledem na zvýšení provozního zisku o 70 mil. € do konce roku 2021. Postupným zvyšováním podílu servisních služeb na obratu koncernu na 30 % a zlepšením výkonnosti v oblasti ceninového tisku chceme dosáhnout nárůstu hospodářského výsledku o 40 mil. €. O další navýšení hospodářského výsledku přibližně o 30 mil. € by se měly postarat integrovaná výrobní síť a strategický nákup. V důsledku rostoucích nákladů zároveň zvýšíme ceny našich výrobků, které tak k 1. dubnu 2018 vzrostou o 3,7 %. Pokud se naše očekávání pro rok 2018 vyplní, budeme opět o něco blíže střednědobým cílům, kterých chceme dosáhnout do roku 2021, tedy marži provozního zisku ve výši 9 % a jednotnému nárůstu obratu přibližně o 4 % ročně. Nebude-li vývoj světového hospodářství a koncových trhů příznivý, počítáme s marží provozního zisku mezi 4 % a 9 %.“   

Koncern Koenig & Bauer v prvním čtvrtletí roku 2018 ukončí částečné financování zaměstnaneckého penzijního pojištění zahájeného v roce 2017, které bylo původně plánováno na pět let. Konečná splátka se pohybuje na stejné úrovni jako veškeré splátky zaplacené v roce 2017. Zajišťovací nároky aktivované ve finančních pohledávkách budou k okamžiku převodu nároků na příjemce započteny s penzijními rezervami. Toto krácení bilance přispěje k dalšímu zvýšení podílu vlastního kapitálu, a tím i k dosažení cílové hodnoty ve výši více než 45 %.

Skupina Koenig & Bauer

Skupina Koenig & Bauer zaměstnává přibližně 5 600 zaměstnanců a dosahuje ročního obratu ve výši 1,2 mld. €. Historie naší firmy je již 200 let formována inovacemi a technickým pokrokem, patříme tak k technologickým průkopníkům ve svém oboru. Naše špičkové stroje optimálně přizpůsobené požadavkům zákazníků umožňují vysoce efektivní procesy tisku, zušlechťování a následné úpravy. Pod značkou Koenig & Bauer 4.0 nabízíme širokou paletu servisních služeb až po propojený tiskový provoz. Naše vyrovnaná bilance a stabilní finanční situace nám umožňují pokračovat v naší strategii růstu – se zaměřením na obalový, digitální a průmyslový tisk.

Další informace najdete na adrese https://www.koenig-bauer.com/en/investor-relations/financial-reports/

Skupina
Koenig & Bauer
31.12.2016
v mil. eur
31.12.2017
v mil. eur
Změna
Obrat 1.167,1 1.217,6 + 4,3 %
Sheetfed 615,0 660,2 + 7,3 %
Digital & Web 183,6 154,2 - 16,0 %
Special 444,3 467,9 + 5,3 %
Převedení -75,8 -64,7  
Objem přijatých zakázek 1.149,7 1.266,3 + 10,1 %
Sheetfed 569,7 656,2 + 15,2 %
Digital & Web 182,0 139,6 - 23,3 %
Special 459,7 533,7 + 16,1 %
Převedení -61,7 -63,2  
Stav zakázek 557,5 606,2 + 8,7 %
Sheetfed 237,5 233,5 - 1,7 %
Digital & Web 76,1 61,5 - 19,2 %
Special 258,2 324,0 + 25,5 %
Převedení -14,3 -12,8  
Provozní zisk (EBIT) 87,1 81,4  
Sheetfed 31,3 37,5  
Digital & Web 0,5 -4,3  
Special 44,3 53,7  
Převedení 11,0 11,1  
Zisk před zdaněním (EBT) 81,0 78,5  
Hospodářský výsledek koncernu 82,2 81,1  
Zisk na akcii v € 4,98 4,91  
Cash flow z provozní činnosti 21,9 23,8  
Bilanční suma 1.085,5 1.163,9  
Vlastní kapitál 337,8 424,0  
Zaměstnanci k 31.12. 5.318 5.589  
z toho učňové/praktikanti 363 358  

Důležité upozornění

Tato tisková zpráva obsahuje výpovědi zaměřené na budoucnost, které jsou založeny na fundovaných předpokladech a odhadech vedení koncernu Koenig & Bauer AG. Přestože je vedení koncernu toho názoru, že jsou tyto předpoklady a odhady správné, mohou se skutečné budoucí výsledky a vývoj lišit na základě různých faktorů, které firma nemůže ovlivnit. K těmto faktorům mohou patřit například změna hospodářské situace nebo směnných kurzů či změny v rámci polygrafického odvětví. Výhled neobsahuje žádné významné efekty a vlivy na portfolio vztahující se k právním a úředním záležitostem. Kromě toho je závislý na průběžném růstu výnosu a nezohledňuje rušivé, krátkodobé změny na trhu. Firma Koenig & Bauer AG nepřebírá záruku za to, že budoucí vývoj a skutečně dosažené výsledky budou identické s čísly a výpověďmi obsaženými v této tiskové zprávě.

 
Úspěšná realizace střednědobých cílů a dodatečných projektů na podporu růstu
Úspěšná realizace střednědobých cílů a dodatečných projektů na podporu růstu
Úspěšná realizace střednědobých cílů a dodatečných projektů na podporu růstu