Umělá inteligence v technologii značení

Společnost Koenig & Bauer představuje novinky z oblasti produktů i servisu na veletrhu FachPack

  • Koenig & Bauer přináší poprvé umělou inteligenci s aplikací Augmented Reality  
  • „Kyana“ dává hlas digitalizaci v průmyslovém značení
  • CorruCUT, CorruFLEX a CorruJET na veletrhu FachPack
  • VariJET 106 – budoucnost digitálního trhu obalů  

Od potisku vlnité lepenky a skládaných kartonů až po neviditelné značení na flakonech parfémů – široké portfolio Skupiny Koenig & Bauer mohou osobně zažít návštěvníci FachPack, evropského veletrhu obalů, procesů a techniky, který se konal v září v německém Norimberku. Na společném stánku dceřiných společností Koenig & Bauer Coding, Koenig & Bauer Sheetfed a Koenig & Bauer Digital & Webfed předvedl koncern nejnovější trendy na rostoucím trhu obalů.

Dvě jména jsou nová: společnost Koenig & Bauer Coding GmbH působila do poloviny roku ještě pod názvem KBA-Metronic GmbH a využije nový nástup značky Skupiny pro zavedení mezinárodně snadno zapamatovatelného názvu společnosti. Pod jménem Kyana kromě toho společnost poprvé představuje v tisku značení umělou inteligenci s aplikací Augmented Reality. Do budoucna tato technologie pomůže vyhýbat se chybám obsluhy, školit pracovníky a servisní techniky a optimalizovat procesy tak, aby byly efektivnější. Byl tím položen základní kámen pro další aplikace v dalších oblastech působení společnosti Koenig & Bauer.

Umělá inteligence v tisku značení – Kyana hovoří s uživatelem

Kyana, umělá inteligence systému značení alphaJET, je mimořádně efektivní studie 4.0, která jde daleko za doposud známé aplikace IoT (Internet of Things), obzvláště v oblasti B2B. Business Unit Coding tím podtrhuje požadavek na digitální vedení Skupiny Koenig & Bauer. V popředí stojí hodnotný digitální koncept, který navzájem smysluplně kombinuje různé výhody nejnovějších technologií.
Kyana se učí adaptivně a trvale, upozorňuje na optimalizace procesu a myslí daleko dopředu. Důraz se klade na preventivní údržbu, zvýšení disponibility a zajištění optimálních produkčních a tiskových procesů. Prostřednictvím člověku blízké a jednoduché komunikace ulehčuje Kyana práci uživateli a aktivně ho zapojuje do dialogu.

Následná integrace Augmented Reality (AR) umožňuje precizní zprostředkování informací, jak z hlediska komponent, tak s ohledem na procesy v rámci systému značení. Užívání virtuálních obsahů umožňuje výrazné zvýšení bezpečnosti produkce. Navíc to zjednoduší průběh školení a údržby bez závislosti na vzdálenosti nebo jazykových bariérách.

Kyana představuje vývoj k robotickému systému a může se prostřednictvím řeči a AR skvěle přizpůsobit všem situacím člověka a jeho požadavkům v procesu značení. Nastavuje tak nové standardy a poukazuje na obrovské příležitosti pro komplexní digitalizaci.

Budoucnost digitálního potisku obalů a kvalitní následné zpracování

Odvětví archového ofsetu na veletrhu FachPack informuje o digitálním potisku obalů budoucnosti v podobě stroje VariJET 106. Tento stroj kombinuje výhody digitálního inkjetového tisku a klasického archového ofsetu, včetně kvalitního zušlechťování inline v rámci procesu. Kromě toho odborná veřejnost dostává informace o kvalitním dalším zpracování obalů. Koenig & Bauer nabízí výsekové stroje s plochým výsekem série Ipress (ve formátech 106 a 144) a Optima 106 s různým vybavením. Rotační výsekový stroj Rapida RDC 106 představuje v oblasti výseku nové standardy. Přesvědčí produkcí s výkonem až 15.000 archů/h, nejkratšími přípravnými časy a obzvláště vysokou přesností vysekávání. Proto je velmi zajímavý pro tisk ve velkých i menších nákladech – stejně jako pro obaly v segmentu vyšší kvality.

Vedle těchto zajímavostí přináší společnost s vedoucím postavením na trhu archových ofsetových strojů pro potisk obalů také přínosné informace o programu Rapida pro poloviční až velký formát – se všemi opcemi a automatizací pro vysoce kvalitní a nákladově efektivní produkci skládaných krabiček, etiket, kartonáže a dalších obalových produktů.

CorruCUT, CorruFLEX a CorruJET na veletrhu FachPack

Koncentrace na trhy s potenciálem růstu, jako je konvenční a digitální potisk obalů, je součástí úspěšné strategie společnosti Koenig & Bauer. Opětovným vstoupením na trh se stroji na zpracování vlnité lepenky společnost pokračuje i nadále touto cestou a prezentuje svým zákazníkům na veletrhu FachPack tři nové stroje. Stroj CorruJET je koncipován pro efektivní výrobu archů vlnité lepenky s digitálním potiskem v nejvyšší kvalitě. Díky High Board Line rotačnímu výseku CorruCUT vznikl jedinečný celkový koncept využívající nejmodernější technologie a funkce v kombinaci s jednoduchým a intuitivním ovládáním. Paralelně konstruovaný CorruFLEX  se může provozovat jako samostatné řešení, nebo v linii s používanými plochými výseky. Přináší z hlediska produkce a výkonu zcela nové standardy.

 
Umělá inteligence v technologii značení
Umělá inteligence v technologii značení
Umělá inteligence v technologii značení
Umělá inteligence v technologii značení
Umělá inteligence v technologii značení
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva