Šampion krátkých přípravných časů vyrábí pro FLYERALARM

Tiskový stroj Rapida 106 s osmi tiskovými jednotkami a obracecím zařízením určený pro produkci 4/4 je od dubna 2018 v provozu pro společnost FLYERALARM v tiskárně Druckhaus Mainfranken v Marktheidenfeldu u Würzburgu.

Vysokorychlostní zařízení o výkonu až 18.000 archů/h bylo objednáno po důsledném výběru a hodnocení na konci roku 2017. Stroj je mimo jiné zvýšený o 225 mm a v oblasti formátu tisku a formátu desek šitý na míru potřebám poskytovatele online tiskových služeb. Souběžnou výměnu všech osmi tiskových desek lze na stroji Rapida 106 provést za méně než 40 sekund. Technologie DriveTronic SPC nezajišťuje však jen rychlou výměnu desek, ale v kombinaci s funkcí Plate Ident a systémem CleanTronic Syncro se postará o souběžné mytí tlakových válců, ofsetových potahů a barevníkových válců, a nabízí tak nejkratší časy pro výměnu zakázek, včetně nastavení registru. Stroj je tedy kromě toho, že umožňuje vysoký výkon produkce, i perfektním výrobním prostředkem pro časté a rychlé výměny zakázek, které jsou u aplikací web-to-print běžné. To vše je nutností pro tisk menších nákladů, vysokou kvalitu a velmi krátké dodací lhůty.

U zakázek s objemem 100 až cca 5.000 archů není počet archů vytištěných v prvních měsících produkce relativně nijak mimořádný. A přesto bylo vedení společnosti FLYERALARM Industrial Print nadšené, jak rychle stroj po instalaci dosáhl dobrého výkonu, a jak dobře se pracovníci zorientovali v obsluze, i když předchozí zkušenost se strojem Rapida měli jen někteří z nich. Nicméně 9-10.000 výměn desek měsíčně jasně ukazuje, v jakém segmentu trhu je Rapida 106 doma a jak prosazuje své silné stránky. Výměny zakázek si nárokují 60 až 70 procent výrobního času. „Výbava, výbava a ještě jednou výbava“, popisuje své požadavky na stroj Ulrich Stetter, jednatel společnosti Druckhaus Mainfranken. „Disponibilita a výkon“ doplňuje Michael Deml, jednatel společnosti FLYERALARM Industrial Print.

LED UV tisk pro nejkratší časy produkce

K tomu se přidává sušení LED UV nejnovější generace. Archy vytvořené v oboustranném barevném tisku 4/4 lze začít dále zpracovávat ihned v okamžiku, kdy vyjdou ze stroje. Nejsou potřeba skladovací plochy, časy procesů se zkracují a objednatelé dostanou své produkty rychleji. Díky výrazně nižší spotřebě prášku při tisku se redukují i cykly čištění na strojích pro následné zpracování.

S UV tiskem ve všech jeho podobách mají specialisté ve výrobě pro FLYERALARM již dlouholeté zkušenosti: od klasického procesu přes HR až po LED UV. Jejich profesionalita je zárukou, že jsou zpracovávány a dodávány suché výrobky – bez použití laku. Při transportu nedochází k odírání ani usazování.

Na stroji Rapida 106 probíhá produkce z 50 procent s přírodními a recyklovanými papíry. K tomu ještě matné papíry pro tisk fotografií, kritické substráty a nenatíraná lepenka. To vše jsou pro potisk náročné materiály, o které je na trhu velký zájem. Plánování produkce v závislosti na zakázce a dodací lhůtě rozhodne, jestli bude výroba probíhat v konvenčním nebo LED UV procesu. Díky sladěným barevným profilům dokáže podnik nabídnout vysoce identické tiskové produkty nezávisle na procesu, obsluze a dni v týdnu – dokonce i u opakovaných produkcí, navzdory rozdílným procesům.

Vysoce automatizovaná produkce

Produkci sleduje rychlá měřicí a regulační technika. QualiTronic ColorControl měří a reguluje barevné hustoty na předních a zadních stranách archů. Inteligentní pořadí zakázek, v závislosti na potiskovaném materiálu a barevnosti, navíc přispívá ke zkrácení přípravných časů a snížení makulatury. Díky obzvláště malým kontrolním proužkům (výška pouze 3 mm) lze plochu potiskovaného materiálu optimálně využít k umístění prodejních produktů. Téměř neexistuje odpad z ořezu. K tomu se přidávají funkce jako LiveView a inline řízení registrů. Díky systému LogoTronic Professional má tiskový stroj Rapida 106 software pro plánování a řízení výroby s integrovaným rozhraním JDF pro výměnu dat s MIS a předtiskovou přípravou.

Automatické doplňování barev zbavuje obsluhu dalších rutinních činností. Speciálně potahované kryty barevnic (EasyClean) usnadňují jejich čištění, pokud je někdy výměna barev skutečně nutná.

Tisková produkce ve středním a velkém formátu

Zařízení středního formátu patří ve strojovém parku společnosti FLYERALARM spíše k výjimkám. „Pomocí osmibarvového stroje ve formátu 7 lze papír potiskovat nejefektivněji“, říká Ulrich Stetter. Avšak: „Při pohledu na celkový proces představuje střední formát u některých produktů značný přínos.“ Z tohoto důvodu se společnost rozhodla pro tiskový stroj Rapida 106. Nyní má společnost Druckhaus Mainfranken k dispozici pro každý produkt správnou techniku a může se v kontextu celého procesu rozhodnout, v jakém formátu bude produkce ekonomicky nejvýhodnější. Při komplexním dalším zpracování tak může mít smysl uchýlit se k formátu B1

Systémy web-to-print budou růst i v dalších letech, o tom jsou Ulrich Stetter a Michael Deml pevně přesvědčeni. Takže vše ukazuje na i na rozvoj společnosti FLYERALARM. K němu by mělo dojít především rozšířením produktového portfolia o crossmediální produkci, nové digitální služby a nabídky v oblasti reklamní techniky a propagačních předmětů. Navíc poskytovatel online tiskových služeb investuje do dobré podpory v průběhu nákupního procesu. Potřebujete-li zvlášť rychle a vysoce efektivně vyrábět zakázky s malým nákladem, patří společnost FLYERALARM k prvním, kteří produktu zaručeně poskytnou náležitou péči.

 
Šampion krátkých přípravných časů vyrábí pro FLYERALARM
Šampion krátkých přípravných časů vyrábí pro FLYERALARM
Šampion krátkých přípravných časů vyrábí pro FLYERALARM
Šampion krátkých přípravných časů vyrábí pro FLYERALARM
Šampion krátkých přípravných časů vyrábí pro FLYERALARM
Šampion krátkých přípravných časů vyrábí pro FLYERALARM