Nová Rapida RA75PRO na etikety

Před nedávnem v tiskárně Jas-Pol v městě Tylicz zahájil provoz nový, šestibarvový stroj v polovičním formátu s lakovací věží Rapida 75 PRO-6+L ALV2. Jedná se o další řešení značky Koenig & Bauer, pro které se tato polygrafická společnost rozhodla. Tato investice více než zdvojnásobila její výrobní kapacitu a přispěla k efektivnější spolupráci se stávajícími klienty a získání nových zákazníků, především z regionu jižního Polska.

„S firmou Koenig & Bauer jsme svázáni už řadu let,“ říká Michał Jasnosz, majitel tiskárny Jas-Pol. „Nabízí spolehlivá řešení, která zajišťují velmi vysokou kvalitu, na kterou jsou zvyklí jak naši zaměstnanci, tak především naši zákazníci. Naše výroba je v současnosti založená na dvou strojích řady Rapida v polovičním formátu. O něco dříve jsme používali také model Performa. Jak tedy můžete vidět, značka Koenig & Bauer je u nás doma už velmi dlouho.“

Novější ze strojů Rapida se zde objevil v březnu tohoto roku, starší byl uveden do provozu před pěti lety. „Musíme jít s dobou,“ říká Michał Jasnosz, „zákazníci od nás očekávají stále vyšší kvalitu, efektivitu a pružnost. Spolupracujeme s firmami z různých oborů. Vzhledem ke specifičnosti naší výroby, kterou tvoří převážně etikety, jsou to například výrobci balené vody, sycených nápojů a ovocných šťáv. U nás ke zpoždění nebo prostojům v dodávkách nemůže dojít. Proto bylo nezbytné, abychom zakoupili nový, rychlejší stroj, který nám umožní reagovat na rostoucí poptávku po tištěných etiketách.“

Stroj Rapida 75 PRO-6+L ALV2 je vybavený šesti tiskovými jednotkami a lakovací věží, dále balíkem CX pro potisk tlustšího substrátu (s maximální tloušťkou 0,8 mm) a tzv. antistatickým balíčkem. Stroj dokáže zpracovat archy většího formátu (do 605 x 750 mm), má odpojitelné barevníky, systémy mytí CleanTronic a sušení VaruDry Blue IR/TL. Celek doplňuje pokročilá měřicí technika v podobě systémů ErgoTronic ColorDrive a Lab.

„Díky této investici se náš výrobní potenciál zvýšil více než dvojnásobně,“ zdůrazňuje Michał Jasnosz. „Před jejím pořízením jsme sice přemýšleli také o konkurenčních řešeních, ale definitivní volba nakonec padla na Koenig & Bauer. Zaprvé s ohledem na technologickou pokročilost stroje a jeho rychlou dostupnost, zadruhé kvůli profesionálnímu autorizovanému servisu tohoto výrobce. Po půlročním provozu můžeme s jistotou říci, že jsme se rozhodli správně. Stroj je velmi rychlý, výkonný a použitá řešení, například odpojitelné barevníky nebo moderní sušicí systémy, významně zvyšují pružnost naší výroby. Prvně zmíněné jsou velmi užitečné u zakázek, které vyžadují menší počet barev, druhé naopak umožňují bleskové předání potištěných archů k dalšímu zpracování.“

Firma Jas-Pol působí na polygrafickém trhu od roku 1991. Specializuje se tisk a zušlechťování etiket (na PET láhve, vratné skleněné láhve a s využitím pokovených a samolepicích papírů), které představují 90–95 % její výroby. Kromě toho vyrábí lepenkové obaly, knihy (se šitou i lepenou vazbou) a další druhy reklamních tiskovin – kalendáře, katalogy, letáky, plakáty, firemní zpravodaje, pohlednice atd. Podle slov jejího majitele úspěšně konkuruje řadě firem, které v posledních deseti letech zahájili polygrafickou činnost v jižním Polsku. „Na jedné straně je to možné díky obrovským zkušenostem a zapálení našich zaměstnanců, kteří úzce spolupracují se zákazníky a vycházejí vstříc jejich očekáváním, na druhé straně nám pomáhá moderní, pokročilý strojový park, který zahrnuje dva výkonné ofsetové stroje a bohatě vybavenou knihařskou dílnu,“ říká Michał Jasnosz.

Jas-Pol zpracovává zejména vysokonákladové zakázky. Etikety, které zde vyrábějí, mohou mít různé barevné zpracování a úroveň zušlechtění. „Objevují se nám i osmibarevné zakázky, které vyžadují dva průchody strojem – v tomto případě je velmi užitečná jeho rychlost a flexibilita,“ zdůrazňuje Michał Jasnosz. „Většinu etiket lakujeme v inline módu. Skutečnost, že zušlechťování probíhá během jednoho průchodu, má vliv na další zefektivnění celého výrobního procesu.“ Majitel tiskárny Jas-Pol dodává, že trh etiket se neustále rozvíjí a objednávané náklady rostou: „Naše investice vždy reagují na potřeby zákazníků. Podobně tomu bylo v případě nákupu nejnovějšího stroje Rapida. Jeho pořízení je přímým důsledkem nárůstu poptávky po etiketách, která zajisté vyplývá také ze skutečnosti, že v Polsku neustále roste spotřeba balených vod. Z toho můžeme mít pouze radost.“ Jan Korenc – jednatel Koenig & Bauer CEE dodává: „Jas-Pol je jedním ze zákazníků, k nimž cítím zvláštní vztah. Sem jsme totiž před lety dodali stroj vyrobený ještě v závodě KBA-Grafitec v Dobrušce. Jsme rádi, že investice do dalších řešení Koenig & Bauer vyvolal dynamický rozvoj této tiskárny. Věříme, že nový stroj Rapida 75PRO bude stejně spolehlivý jako jeho předchůdci a stane se hnací silou dalšího rozvoje firmy Jas-Pol na trhu.“

 
Nová Rapida RA75PRO na etikety
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva