Nejefektivnější výsekový stroj na trhu

  • stroj Rapida RDC 106 umožňuje výrazné zvýšení produktivity
  • zpracování rolí z velkých flexotiskových strojů
  • levnější vysekávací nástroje a formy

Na otázku, co pro něho stroj Rapida RDC 106 znamená, má Martin Fundal, výkonný ředitel společnosti ScanMould, překvapivě jednoduchou odpověď: „Je to zdaleka ten nejefektivnější výsekový stroj na trhu.“ Společnost ScanMould sídlící v dánském městě Jyllinge již půl roku disponuje rotačním výsekovým strojem Rapida RDC 106, na kterém vysekává inmould etikety. Tato společnost založená teprve před dvěma lety tak patří k prvním uživatelům rotačních výsekových strojů na bázi archových ofsetových strojů Rapida.

Nainstalovaná Rapida RDC 106 je vybavena jednou vysekávací jednotkou a doplňkovým balíčkem pro vysekávání etiket a inmould fólií. K balíčku mimo jiné patří beználožkový systém nakládání archů DriveTronic SIS, vykladač AirTronic, skříň kompresoru a některé doplňky pro vedení archu bez poškrábání. Vysekávat lze jak z rolí, tak i z archů. Řezačka kotoučů RS 106, vybavená nově vyvinutým systémem „Register Cut“, řeže z rolí vyrobených flexotiskem archy požadované délky. Archy jsou poté s přesným soutiskem vedeny do rotačního výsekového stroje. Videosystémy na nakladači a ve vykladači umožňují přesné sledování vysekávaných archů.

Devětkrát efektivnější než klasické ploché výsekové stroje

Společnost ScanMould odhaduje, že stroj Rapida RDC 106 vyrábí přibližně devětkrát efektivněji než klasický plochý výsekový stroj. Přispívají k tomu zejména vyšší vysekávací výkon až 12 500 archů za hodinu (u jiných aplikací až 15 000 archů za hodinu) a kratší přípravné časy. Stroj Rapida RDC 106 lze připravit přibližně třikrát až čtyřikrát rychleji než běžné výsekové stroje. Nástroje a formy, které jsou pro vysekávání potřebné, jsou kromě toho výrazně levnější než u běžného plochého výsekového stroje.

Pro společnost ScanMould je obrovskou výhodou, že díky řezačce kotoučů mohou být na stroji Rapida RDC 106 bez dalšího technologického mezikroku zpracovávány i role potištěné na velkých flexotiskových strojích. Na možnost rotačního výseku pomocí stroje Rapida RDC 106 Martina Fundala upozornily jeho kontakty z polygrafického průmyslu.

Rychlá výměna zakázek

Po prvních měsících používání se ukázalo, že stroj Rapida RDC 106 očekávání společnosti ScanMould zcela naplnil. Kompletní výměna zakázek (výměna nástrojů a forem) trvá pět až deset minut, a stroj je tak vhodný jak pro velké, tak i pro malé náklady. Vysoký vysekávací výkon totiž zvyšuje efektivitu výroby u velkých objemů, zatímco krátká doba výměny zakázek umožňuje rychlé zpracování i u menších sérií. Stroj Rapida RDC 106 je tak skutečně univerzální, Martin Fundal však vidí ještě jednu výhodu: „Přesnost soutisku při vysekávání je naprosto dokonalá.“ Odhaduje, že kromě výroby inmould etiket bude možné stroj Rapida RDC 106 používat i při zpracování skládaných krabiček.

Společnost ScanMould se již od začátku specializuje na tisk a vysekávání inmould etiket. Společnost byla založena za podpory dánského investičního fondu Vækstfonden, iniciativy, která mladým firmám pomáhá v začátcích. Martin Fundal je kromě toho jedním z vlastníků společnosti ScanKet, která se již více než 30 let zabývá výrobou běžných etiket.

Webové stránky společnosti ScanMould: www.scanmould.dk/en/

 
Nejefektivnější výsekový stroj na trhu
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva