Náročnější tržní prostředí představuje pro dosažení cílů 2019 skupiny Koenig & Bauer podstatně větší výzvu

  • Přísná cenová disciplína v obtížném tržním prostředí omezuje objem přijatých zakázek ve 3. čtvrtletí
  • Obrat lehce nad úrovní předchozího roku
  • Výsledek ovlivněn výdaji na růst a skladbou produktů s vyššími náklady
  • Cashflow dočasně zatíženo zvláštními efekty
  • Podíl vlastního kapitálu 33,2 %

S ohledem na výrazně vzrostlá konjunkturální rizika a vyšší cenový tlak ze strany některé konkurence se tržní prostředí pro skupinu Koenig & Bauer stalo výrazně náročnějším. Z důvodu přísné cenové disciplíny vedly z části masivní ústupky konkurence ke slabšímu objemu přijatých zakázek ve třetím čtvrtletí 2019, především pak v segmentu Sheetfed.

V prvních třech čtvrtletích roku 2019 se v koncernu podařilo dosáhnout výše přijatých zakázek 843,0 mil. €. Hodnota předchozího roku 943,2 mil. € byla pozitivně ovlivněna velkou zakázkou ceninového tisku, která je v tomto rozsahu mimořádná. Díky dobrým tržbám 292,2 mil. € ve třetím čtvrtletí vzrostl lehce obrat koncernu oproti předchozímu roku (788,8 mil. €) na 798,2 mil. €. Koncernový EBIT 5,2 mil. € (2018: 28,6 mil. €) byl rozhodující měrou ovlivněn výdaji na ofenzívu růstu 2023, který se pohybuje kumulovaně pro období 2019 až 2021 okolo 50 mil. € při silnějším zatížení počátečního roku. Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann vysvětlujte další detaily: „Vedle nižšího servisu v novinovém tisku zatížily výsledek neočekávané projektové výdaje na velkou zakázku tisku cenin, neplánované náklady na kvalitu a různé negativní efekty. Také s ohledem na výrazně vzrostlá konjunkturální rizika pracujeme již několik měsíců intenzivně na konkrétních projektech snižování nákladů. Přitom se zaměřujeme na optimalizaci výrobní a montážní sítě napříč koncernem.“ CFO Mathias Dähn dodává: „Vedle aktivní a rychlé konfigurace nákladů orientujeme naši práci na inovativní produkty, které umožňují zákazníkovi měřitelnou přidanou hodnotu. Navíc stojí zvlášť v popředí snížení pracovního kapitálu.“

O 6,7 % více přijatých zakázek v segmentu Sheetfed

Vedle silného servisu souvisejícího s novými zakázkami vedly vyšší objednávky strojů středního formátu k nárůstu přijatých zakázek v segmentu Sheetfed o 6,7 % na 460,0 mil. € (2018: 431,3 mil. €). Hodnotou 407,4 mil. € dosáhl obrat úrovně předchozího roku (409,4 mil. €). Dobrý stav přijatých zakázek 242,5 mil. € (2018: 253,6 mil. €) se i nadále postará o vysoké vytížení kapacity. Díky produktovému mixu a dočasně s tím spojeným vyšším nákladům na kvalitu se pohyboval EBIT se –2,2 mil. € pod předchozím rokem (14,0 mil. €).

Lehký nárůst obratu v segmentu Digital & Web

V segmentu Digital & Web se dostal objem přijatých zakázek ve výši 108,0 mil. € o 3,9 % pod hodnotou předchozího roku 112,4 mil. €. Více prodaných strojů v ofsetovém tisku a digitálním potisku dekorů nedokázalo vyrovnat pokles servisu novinového tisku a menší objednávky strojů ve flexibilním potisku obalů. Zatímco se úroveň obratu 102,8 mil. € lehce zvýšila na 105,4 mil. €, výrazně se zvýšil stav zakázek ze 72,1 mil. € na 88,4 mil. €. EBIT zatížený vysokými náklady na vstup na trh a růst činil 15,7 mil. € oproti –10,8 mil. € v předchozím roce

O 3,9 % více obratu segmentu Special

V segmentu Special se pohyboval objem přijatých zakázek ve výši 305,3 mil. € pod hodnotou předchozího roku 428,3 Mio. €, která byla ovlivněna velkou zakázkou ceninového tisku. V konkurenčně náročném prostředí se nám v ceninovém tisku nedařilo uspět u všech poptávaných zakázek, přesto dosáhly objednávky strojů plánované úrovně. Po výrazném obchodu s novými stroji na potisk plechu v posledních letech spočívajícím v objednávkách velkých linek na potisk třídílných plechových dóz se dynamická poptávka aktuálně uklidnila. Oproti tomu jsme dosáhli značného nárůstu zakázek v potisku skla a dutých předmětů. Obrat se zvýšil z 299,0 mil. € na 310,7 mil. €. EBIT se ustálil na základě produktového složení a neočekávaných výdajů na projekt u velké zakázky ceninového tisku na úrovni 13,1 mil. € po 25,3 mil. € v předchozím roce. Stav zakázek s objemem 339,1 mil. € zajišťuje vysoké vytížení kapacity (2018: 460,3 mil. €).

Podíl vlastního kapitálu 33,2 %

I přes nižší pohledávky z obchodního styku a vyšší zálohové platby zákazníků zatížily cashflow výrazným způsobem vyšší zásoby a smluvní majetkové předměty i vyšší investice do stavebních a IT projektů. CFO Mathias Dähn k tomu říká: „K vysokým investičním výdajům se přidal ještě významný zvláštní efekt. Po ukončení řízení vlastního oznámení z důvodu schodků v boji s korupcí u švýcarské dceřiné společnosti KBA-NotaSys SA negativně ovlivnila cashflow v prvních devíti měsících 2019 platba ve výši 30 mil. CHF švýcarskému spolkovému zastupitelství za stanovené krácení zisku. Další významné vázání kapitálu vyplývá z egyptské velké zakázky na tisk bankovek realizovanými investicemi po zohlednění obdržených záloh. Na konci září 2019 bylo z toho vyplývající zatížení cashflow na úrovni 31,7 mil. €. Zlepšení likvidity očekáváme po ukončení projektu ve třetím čtvrtletí 2020.“

Cíle koncernu 2019

CEO Claus Bolza-Schünemann: „Dosažení našich ročních cílů 2019, kterými jsou organický růst obratu v koncernu okolo 4 % a EBIT marže okolo 6 %, se stalo v tomto náročnějším tržním prostředí s menším počtem přijatých zakázek ve třetím čtvrtletí podstatně větší výzvou. Při aktuálně vysokém vytížení kapitálu předpokládá dosažení cíle realizaci zakázek dle plánu, získání ještě očekávaných zakázek a včasné působení zavedených opatření na snížení nákladů“.

 
Náročnější tržní prostředí představuje pro dosažení cílů 2019 skupiny Koenig & Bauer podstatně větší výzvu
Náročnější tržní prostředí představuje pro dosažení cílů 2019 skupiny Koenig & Bauer podstatně větší výzvu
Náročnější tržní prostředí představuje pro dosažení cílů 2019 skupiny Koenig & Bauer podstatně větší výzvu
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva