Náročnější tržní prostředí představuje pro dosažení cílů 2019 skupiny Koenig & Bauer podstatně větší výzvu

  • Přísná cenová disciplína v obtížném tržním prostředí omezuje objem přijatých zakázek ve 3. čtvrtletí
  • Obrat lehce nad úrovní předchozího roku
  • Výsledek ovlivněn výdaji na růst a skladbou produktů s vyššími náklady
  • Cashflow dočasně zatíženo zvláštními efekty
  • Podíl vlastního kapitálu 33,2 %

S ohledem na výrazně vzrostlá konjunkturální rizika a vyšší cenový tlak ze strany některé konkurence se tržní prostředí pro skupinu Koenig & Bauer stalo výrazně náročnějším. Z důvodu přísné cenové disciplíny vedly z části masivní ústupky konkurence ke slabšímu objemu přijatých zakázek ve třetím čtvrtletí 2019, především pak v segmentu Sheetfed.

V prvních třech čtvrtletích roku 2019 se v koncernu podařilo dosáhnout výše přijatých zakázek 843,0 mil. €. Hodnota předchozího roku 943,2 mil. € byla pozitivně ovlivněna velkou zakázkou ceninového tisku, která je v tomto rozsahu mimořádná. Díky dobrým tržbám 292,2 mil. € ve třetím čtvrtletí vzrostl lehce obrat koncernu oproti předchozímu roku (788,8 mil. €) na 798,2 mil. €. Koncernový EBIT 5,2 mil. € (2018: 28,6 mil. €) byl rozhodující měrou ovlivněn výdaji na ofenzívu růstu 2023, který se pohybuje kumulovaně pro období 2019 až 2021 okolo 50 mil. € při silnějším zatížení počátečního roku. Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann vysvětlujte další detaily: „Vedle nižšího servisu v novinovém tisku zatížily výsledek neočekávané projektové výdaje na velkou zakázku tisku cenin, neplánované náklady na kvalitu a různé negativní efekty. Také s ohledem na výrazně vzrostlá konjunkturální rizika pracujeme již několik měsíců intenzivně na konkrétních projektech snižování nákladů. Přitom se zaměřujeme na optimalizaci výrobní a montážní sítě napříč koncernem.“ CFO Mathias Dähn dodává: „Vedle aktivní a rychlé konfigurace nákladů orientujeme naši práci na inovativní produkty, které umožňují zákazníkovi měřitelnou přidanou hodnotu. Navíc stojí zvlášť v popředí snížení pracovního kapitálu.“

O 6,7 % více přijatých zakázek v segmentu Sheetfed

Vedle silného servisu souvisejícího s novými zakázkami vedly vyšší objednávky strojů středního formátu k nárůstu přijatých zakázek v segmentu Sheetfed o 6,7 % na 460,0 mil. € (2018: 431,3 mil. €). Hodnotou 407,4 mil. € dosáhl obrat úrovně předchozího roku (409,4 mil. €). Dobrý stav přijatých zakázek 242,5 mil. € (2018: 253,6 mil. €) se i nadále postará o vysoké vytížení kapacity. Díky produktovému mixu a dočasně s tím spojeným vyšším nákladům na kvalitu se pohyboval EBIT se –2,2 mil. € pod předchozím rokem (14,0 mil. €).

Lehký nárůst obratu v segmentu Digital & Web

V segmentu Digital & Web se dostal objem přijatých zakázek ve výši 108,0 mil. € o 3,9 % pod hodnotou předchozího roku 112,4 mil. €. Více prodaných strojů v ofsetovém tisku a digitálním potisku dekorů nedokázalo vyrovnat pokles servisu novinového tisku a menší objednávky strojů ve flexibilním potisku obalů. Zatímco se úroveň obratu 102,8 mil. € lehce zvýšila na 105,4 mil. €, výrazně se zvýšil stav zakázek ze 72,1 mil. € na 88,4 mil. €. EBIT zatížený vysokými náklady na vstup na trh a růst činil 15,7 mil. € oproti –10,8 mil. € v předchozím roce

O 3,9 % více obratu segmentu Special

V segmentu Special se pohyboval objem přijatých zakázek ve výši 305,3 mil. € pod hodnotou předchozího roku 428,3 Mio. €, která byla ovlivněna velkou zakázkou ceninového tisku. V konkurenčně náročném prostředí se nám v ceninovém tisku nedařilo uspět u všech poptávaných zakázek, přesto dosáhly objednávky strojů plánované úrovně. Po výrazném obchodu s novými stroji na potisk plechu v posledních letech spočívajícím v objednávkách velkých linek na potisk třídílných plechových dóz se dynamická poptávka aktuálně uklidnila. Oproti tomu jsme dosáhli značného nárůstu zakázek v potisku skla a dutých předmětů. Obrat se zvýšil z 299,0 mil. € na 310,7 mil. €. EBIT se ustálil na základě produktového složení a neočekávaných výdajů na projekt u velké zakázky ceninového tisku na úrovni 13,1 mil. € po 25,3 mil. € v předchozím roce. Stav zakázek s objemem 339,1 mil. € zajišťuje vysoké vytížení kapacity (2018: 460,3 mil. €).

Podíl vlastního kapitálu 33,2 %

I přes nižší pohledávky z obchodního styku a vyšší zálohové platby zákazníků zatížily cashflow výrazným způsobem vyšší zásoby a smluvní majetkové předměty i vyšší investice do stavebních a IT projektů. CFO Mathias Dähn k tomu říká: „K vysokým investičním výdajům se přidal ještě významný zvláštní efekt. Po ukončení řízení vlastního oznámení z důvodu schodků v boji s korupcí u švýcarské dceřiné společnosti KBA-NotaSys SA negativně ovlivnila cashflow v prvních devíti měsících 2019 platba ve výši 30 mil. CHF švýcarskému spolkovému zastupitelství za stanovené krácení zisku. Další významné vázání kapitálu vyplývá z egyptské velké zakázky na tisk bankovek realizovanými investicemi po zohlednění obdržených záloh. Na konci září 2019 bylo z toho vyplývající zatížení cashflow na úrovni 31,7 mil. €. Zlepšení likvidity očekáváme po ukončení projektu ve třetím čtvrtletí 2020.“

Cíle koncernu 2019

CEO Claus Bolza-Schünemann: „Dosažení našich ročních cílů 2019, kterými jsou organický růst obratu v koncernu okolo 4 % a EBIT marže okolo 6 %, se stalo v tomto náročnějším tržním prostředí s menším počtem přijatých zakázek ve třetím čtvrtletí podstatně větší výzvou. Při aktuálně vysokém vytížení kapitálu předpokládá dosažení cíle realizaci zakázek dle plánu, získání ještě očekávaných zakázek a včasné působení zavedených opatření na snížení nákladů“.

 
Náročnější tržní prostředí představuje pro dosažení cílů 2019 skupiny Koenig & Bauer podstatně větší výzvu
Náročnější tržní prostředí představuje pro dosažení cílů 2019 skupiny Koenig & Bauer podstatně větší výzvu
Náročnější tržní prostředí představuje pro dosažení cílů 2019 skupiny Koenig & Bauer podstatně větší výzvu