Koenig & Bauer na správné cestě ke splnění cílů roku 2018

  • Nárůst zakázek v prvním pololetí o 17,2 %
  • Velké nové kontrakty pro ceninový tisk a nárůst objednávek v potisku obalů
  • Vyšší koncentrace dodacích termínů ve druhém pololetí oproti předchozímu roku
  • EBIT pod úrovní předchozího roku z důvodu nižší expedice
  • S hodnotou book-to-bill-ratio ve výši 1,37 růst stavu zakázek na mimořádnou výši 805,8 mil. €
  • Dobré operativní cashflow 17,4 mil. €
  • Podíl vlastního kapitálu ve výši 35,6 %

Skupina Koenig & Bauer je s mimořádně vysokým objemem přijatých zakázek v hodnotě 454,4 mil. € ve druhém čtvrtletí a stavem zakázek, který vzrostl na konci prvního pololetí na hodnotu 805,8 mil. €,  na správné cestě k dosažení cílů vytyčených pro rok 2018. Silný růst v oblasti ceninového tisku a více objednávek v potisku obalů vedly ke zvýšení objemu přijatých zakázek v první polovině roku 2018 o 17,2 % na 705,3 mil. € (2017: 601,9 mil. €). Díky dobrým tržbám druhého čtvrtletí ve výši 297,1 mil. € se obrat koncernu zlepšil na úroveň 514,4 mil. €, avšak z důvodu silnější koncentrace dodacích termínů ve druhém pololetí ještě nedosáhl hodnoty předchozího roku 538,9 mil. €. V důsledku toho byl EBIT ve výši 10,6 mil. € nižší, než jeho hodnota v roce 2017 (16,3 mil. €).

Segment Sheetfed si buduje vedoucí postavení na trhu velkoformátových strojů

V Sheetfed segmentu se podařilo dosáhnout dobrého objemu přijatých zakázek ve výši 326,3 mil. €, který přesně odpovídá hodnotě předchozího roku pozitivně ovlivněné veletrhem Print China. Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann k tomu dodává: „Ve velkoformátovém potisku kartonu jsme dosáhli značného růstu. Jako společnost s vedoucím postavením na trhu v potisku skládaných krabic profitujeme ze zvýšené ochoty mezinárodních tiskáren obalů investovat.“ EBIT segmentu Sheetfed ve výši 7,7 mil. € se nachází pod hodnotou předchozího roku (12,1 mil. €) z důvodu nízkého obratu 283,0 mil. € (2017: 307,8 mil. €) ovlivněného expedicí.   

I přes potěšující nárůst přijatých zakázek v potisku flexibilních obalů se objednávky segmentu Digital & Web ve výši 84,7 mil. € zastavily z důvodu nižšího prodeje strojů pro novinový tisk a nižšího výkonu servisu lehce pod hodnotou předchozího roku 85,7 mil. €. Vedle nákladů podmíněných vstupem na trh především u vlnité lepenky a flexibilních obalů zatížily tržby, které poklesly z 68,3 mil. € na 55,8 mil. €, značným způsobem EBIT. CFO Mathias Dähn: „Významný vliv přitom měly nízké tržby digitálních tiskových strojů způsobené zdrženlivým vývojem poptávky. Podstatně větší potenciál však vidíme z krátkodobého a střednědobého hlediska ve velkých a nadprůměrně rostoucích trzích potisku vlnité lepenky a fólie. K tomu nutné a cílené investice do růstu zasáhnou do rozpočtu a zatíží výsledek segmentu.“

Díky velkým novým kontraktům v ceninovém tisku a nárůstu průmyslového značení vzrostl segment Special o 52,8 % na 330,6 mil. € (2017: 216,3 mil. €). U obratů, které se lehce navýšily z 189,2 mil. € na 195,0 mil. €, zůstal EBIT s hodnotou 14,4 mil. € na úrovni předchozího roku (14,6 mil. €). Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann: „Díky velké zakázce na dodávku několika linek na výrobu bankovek v Egyptě od společnosti Giesecke+Devrient jsme v ceninovém tisku dobře vytíženi až do roku 2019.“

Silný finanční a bilanční profil

Cashflow z provozní činnosti se podařilo oproti předchozímu roku (–20,0 mil. €) výrazně zvýšit na  17,4 mil. €. Volné cashflow bylo zatíženo poslední výplatou v prvním čtvrtletí ve výši 34,8 mil. € z důvodu částečného čerpání penzijních rezerv. Vedle netto likvidity 48,1 mil. € a kdykoli vyplatitelných cenných papírů ve výši 14,6 mil. € má koncern navíc k dispozici konsorciální úvěry. Podíl vlastního kapitálu se pohyboval v pololetí roku 2018 na úrovni 35,6 %.

Cíle koncernu 2018

Pro rok 2018 usiluje představenstvo koncernu Koenig & Bauer o organický růst obratu ve výši přibližně 4 % a EBIT výnos přibližně 7 %. Při stále dobrém vytížení ve všech hospodářských segmentech se prognóza opírá o vysoký stav přijatých zakázek v hodnotě 805,8 mil. € k pololetí současně s ofenzivním servisem v rámci celého koncernu i o projekty na snížení nákladů v oblastech ceninového tisku, nákupu a výroby. S těmito projekty by měl být do roku 2021 realizován nárůst výsledku v porovnání s rokem 2016 o 70 mil. €.

CFO Mathias Dähn: „Dosažení cílů stanovených pro rok 2018 vyžaduje včasnou expedici strojů ve druhém pololetí, především pak kumulovanou ve čtvrtém čtvrtletí. To je vzhledem k vysokému vytížení kapacity a externím i interním úzkým místům v dodávkách dílů náročným úkolem, kterému se velmi intenzivně věnujeme. Považujeme za mimořádně důležité využít šance růstu v obchodě s novými stroji vycházející z otevřeného trhu a tím dosáhnout i vyššího růstu v oblasti servisu.“

Střednědobé cíle do roku 2021

V závislosti na vývoji světového hospodářství, konečných trhů a potřebných investic do růstu usiluje management dosáhnout do roku 2021 v rámci celého koncernu organického růstu obratu ve výši 4 % p. a. a EBIT-marži mezi 4 % a 9 %. Střednědobé cíle neobsahují inovace produktů v potisku vlnité lepenky a dvoudílného potisku dutých předmětů, a to ani z hlediska obratu ani nákladů. Předseda představenstva Claus Bolza-Schünemann: „Vedle našich řešení pro tisk, zušlechťování, průmyslové značení a další zpracování pro kartonáž, bankovky, plechové dózy, skleněné a duté předměty a další produkty se dostávají vlnitá lepenka a flexibilní obaly zvlášť do popředí. Orientací na rostoucí potisk obalů chceme trvale zvyšovat obrat, výnos i stabilitu našeho obchodu.“

 
Koenig & Bauer na správné cestě ke splnění cílů roku 2018
Koenig & Bauer na správné cestě ke splnění cílů roku 2018
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva