Koenig & Bauer a Klingele navázaly úspěšné vývojové partnerství

Skupina Klingele, jeden z předních nezávislých výrobců surového papíru na vlnitou lepenku a obalů z vlnité lepenky, a Koenig & Bauer, druhý největší výrobce tiskových strojů na světě, uzavřely partnerství v rámci vývoje a určují nové standardy v technologii tisku na obaly. Společnost Klingele převzala v závodu ve Würzburgu po úspěšné fázi testování prototyp nově vyvinuté High Board Line s rotačním výsekem CorruCUT, čímž obě firmy dosáhly nového milníku. Společnost Koenig & Bauer přistoupila ke konstrukci vysoce produktivního 6barvového stroje v úzké kooperaci s firmou Klingele zcela inovativně a přizpůsobila tento stroj konkrétním požadavkům trhu a výroby. Stroj CorruCUT bude od srpna postupně instalován a uváděn do provozu v závodu firmy Klingele v Delmenhorstu. Konstrukčně technické provedení, dosažená kvalita tisku i realizace konceptu obsluhy přesvědčily nejen firmu Klingele, nýbrž přinesly firmě Koenig & Bauer velmi pozitivní ohlasy od návštěvníků z oboru vlnité lepenky z celého světa.

Kvantový skok v kvalitě a výkonu

Kombinace vysoké tiskové kvality a přesnosti i výkon odpovídající vedoucímu postavení na trhu představují skutečný další rozvoj v technologii tisku pro segment obalů. Novým strojem chce skupina Klingele pokrýt oblasti trhu, které kladou vysoké požadavky na kvalitu tisku a procesní jistotu v potisku obalů. Tento segment zahrnuje především značkové produkty, ale i výrobce potravin, kteří využívají obaly jako svoji reklamu.

Přesně těmto náročným požadavkům odpovídají technické specifikace nového stroje CorruCUT: Vedle své vynikající kvality tisku nabízí toto zařízení při tisku a vysekávání velmi přesné lícování; to výrazně snižuje odpad a posiluje efektivnost zdrojů. S pracovní šířkou 2,80 metru a výkonem 12.000 archů za hodinu je CorruCUT extrémně výkonný; kromě toho lze takto snadněji vyrobit i velkoformátové obaly a displeje.

Stroj je vybavený bezválcovým nakládáním, takže lze archy vlnité lepenky dopravovat šetrně do stroje, aniž by došlo k poškození materiálu. Podtlakový válečkový transport ve stroji CorruCUT zaručuje podstatně menší opotřebení a tím i méně časté odstávky stroje a nižší náklady na náhradní díly. Automatizované analýzy dat umožňují plánovanou údržbu stroje, čímž lze zabránit neočekávaným výpadkům

Partnerství ve vývoji jako win-win

Partnerství ve vývoji mezi společnostmi Klingele a Koenig & Bauer představuje win-win situaci pro obě strany: Koenig & Bauer je se svým nejširším produktovým programem v oboru druhým největším výrobcem tiskových strojů na světě a v mnoha tiskových postupech světovou jedničkou. Se společností Klingele jako exkluzivním partnerem posílí Koenig & Bauer svoji působnost na rostoucím trhu strojů na zpracování vlnité lepenky. Skupina Klingele oproti tomu vnesla do partnerství možnost aktivně doprovázet vývoj nového rotačního výsekového stroje a zajistit tak, že stroj plně odpovídá nárokům trhu.

„Skupina Koenig & Bauer velmi dobře zrealizovala koncept a uvedla do života technické inovace. Výsledky, které jsme viděli ve Würzburgu, nás přesvědčili“, komentuje Dr. Jan Klingele, společník ve funkci jednatele skupiny Klingele. Christoph Müller, člen představenstva u Koenig & Bauer říká: „Během posledních dvou let jsme průběžně budovali nový tým a důsledně pracovali na vývoji stroje.“ Orientace na trhy růstu jako konvenční a digitální potisk obalů je součástí úspěšné strategie Koenig & Bauer.

 
Koenig & Bauer a Klingele navázaly úspěšné vývojové partnerství
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva