Commander pro L´Est Républicain od Koenig & Bauer

  • Devět tiskových věží a tři skládací aparáty s vysokým stupněm automatizace
  • Investice do budoucnosti
  • Koenig & Bauer jako kompetentní partner
  • Uvedení do provozu ve 4. Čtvrtletí 2020

Francozský podnik ´Est Républicain investuje do budoucnosti

Pro stroj Commander od výrobce Koenig & Bauer se staví v Houdemontu, blízko Nancy, zcela nová tisková hala. Nový stroj nahradí dvě starší rotačky Miller-Nohab. „Byli jsme od počátku nadšeni a přesvědčeni, že Commander je ten správný stroj pro nás. Kvalita a technika stroje na nás opravdu udělaly dojem, říká Rémy Ramstein, technický ředitel skupiny EBRA, mateřské společnosti L´Est Républicain. Koenig & Bauer zorganizuje a provede přesun stroje z Belgie do Francie. Navíc dostane Commander další vedení pásu papíru pro optimalizaci produkčních možností zákazníka. Jochen Schwab, vedoucí Service Projekte und Vertragsmanagement Koenig & Bauer Digital & Webfed: „Již v minulosti jsme opakovaně ukázali, že podobné velké projekty realizujeme spolehlivě, kompetentně a v termínu. S naším obsáhlým portfoliem poprodejního servisu garantujeme po mnoho let dodávky náhradních dílů a kompetentní techniky i pro ev. později požadované přestavby, rozšíření, retrofity nebo upgrade projekty.“ Počátkem příštího roku započne demontáž stroje Commander a již ve 4. čtvrtletí 2020 bude stroj v nové hale uveden do provozu. V současné době je projednáván rozsáhlý soubor školení, aby byl zajištěn stabilní rozjezd stroje a spolehlivé seznámení obsluhy a servisních techniků s novou technikou.

Investice do budoucnosti

EBRA tiskne v hlavních časech až 1,2 milionů exemplářů denně a spojila v roce 2018 výrobní kapacitu do čtyř tiskáren. Rémy Ramstein je podporován třemi technickými asistenty: Eric Singer bude zodpovědný za dohled nad strojem a provozem v nové tiskárně, Fabien Omhover je vedoucí produktových projektů a zodpovědný za „obrození“ novin, bez snahy měnit zvyklosti čtenářů. Didier Genvo koordinuje IT-systémy.

Vysoký stupeň automatizace a dvojité třetí sklady pro vysokou produkci

Stroj Commander je vybaven motorizovaným systémem transportu rolí Patras A, devíti tiskovými věžemi pro tisk 4/4 a třemi klapkovými skládacími aparáty KF 5. Dvojité třetí sklady umožňují vysokou produktivitu u časopiseckých formátů a skládaných tiskovin. Bohaté automatizační vybavení obsahuje zámky válců RollerTronic, mycí zařízení válců CleanTronic, QIPC řízení soutisku, odřezového registru a denzity barev. Automatický systém výměny desek dále redukuje časy příprav, makulaturu, náročnost obsluhy a servisu na minimum. Velín ABB a MPS systém jsou také vybaveny nejmodernějším hardwarem i softwarem.

 
Commander pro L´Est Républicain od Koenig & Bauer
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva