34 jednotek určených k tisku a zušlechťování pro Polsko a Mexiko

Amcor Tobacco Packaging instaluje v Polsku unikátní 17věžový stroj Rapida 106

34 jednotek určených k tisku a zušlechťování pro Polsko a Mexiko:

  • nejvyšší stupeň automatizace a široký rozsah možností zušlechťování
  • dva stroje Rapida 106-LTT+10+LTTL ALV3, každý o délce 34 m
  • v září dodáno do Polska

Firma Amcor je výrobce obalů s celosvětovou působností. Ve svém závodě v Rickenbachu ve Švýcarsku, který se zabývá výrobou obalů na cigarety, od roku 2012 s úspěchem používá dosud nejdelší stroj na světě, Rapida 106 od společnosti Koenig & Bauer. Tento stroj pracuje ve středním formátu (B1) a disponuje 19 tiskovými a zušlechťujícími jednotkami. Nedávno firma KBA-Sheetfed Solutions, člen skupiny Koenig & Bauer zodpovědný za segment archových ofsetových strojů, dodala do závodů Amcor Tobacco Packaging v Polsku a v Mexiku dva stroje stejné kategorie o podobné délce, přičemž každý z nich je vybaven celkem 17 tiskovými, lakovacími a sušicími jednotkami.

Výrobní linka s 19 tiskovými a zušlechťujícími jednotkami je nejdelší na světě a vyrábí obaly na základě technologie ofsetového archového tisku. Již 5 let je v provozu v závodě firmy Amcor Tobacco Packaging v Rickenbachu/Švýcarsko.

Komplexní výrobní linky

Oba rekordně dlouhé stroje byly dodány na místa určení na 14 nákladních vozidlech a v 16 kontejnerech. Instalace první linky Rapida 106 v závodě firmy Amcor v Lodži (Polsko) začala ihned po dodání, v září minulého roku.

Obě „dvojčata“ jsou vybavena následujícími agregáty:

  • lakovací jednotka
  • dvě věže pro sušení
  • deset tiskových jednotek
  • lakovací jednotka
  • dvě věže pro sušení
  • lakovací jednotka
  • trojnásobně prodloužený vykladač se sušením

Obě linky mohou pracovat s maximální výrobní rychlostí 15 000 archů/h a byly integrovány do automatického systému logistiky palet, což umožňuje výměnu palet s materiálem bez zastavení stroje. Aby se zvýšila flexibilita tisku a zušlechťování, byly tiskové a lakovací jednotky vybaveny opcemi pro kombinovaný provoz. Na stroji lze tedy tisknout konvenčními nebo UV barvami, v lakovacích jednotkách lze použít disperzní nebo UV lak včetně široké škály speciálních laků. V sušicích věžích a ve vykladači se proto nacházejí výkonné sušicí systémy pracující s technologií IR/TL/UV (infrazáření/horký vzduch/UV vytvrzování). Oba stroje jsou konfigurovány tak, aby je bylo možné později doplnit moduly pro nanášení fólie za studena ColdFoil Infigo SF 110.

Takto dokonale sestavené komplexní linky vyžadují pro dosažení optimální výkonnosti aplikaci řešení, která garantují širokou automatizaci. Oba stroje Rapida 106 byly vybaveny systémem simultánní výměny tiskových forem DriveTronic SPC (spolu s rozeznáváním desek DriveTronic Plate Ident), systémem CleanTronic Synchro pro paralelní provádění mycích procesů, systémem inline měření a regulace denzity a inline inspekce archu QualiTronic Professional a systémem LogoTronic Professional pro přenos dat do a ze stroje na bázi JDF/JMF. K dalším důležitým systémům patří také speciálně potahované kryty barevnic EasyClean umožňují rychlou výměnu barev v tiskových věžích nebo Emission Extraction System (EES) pro odtah kontaminovaného vzduchu z vykladače.

Větší pružnost a kratší časy přestaveb

Větší flexibilita a výrazné zkrácení přípravných časů se stávají neodmyslitelnými požadavky rovněž v případě výroby obalů na cigarety. Proto stále více zakázek přechází z hlubotiskových strojů na stroje využívající ofsetovou technologii. Firma Amcor Tobacco Packaging investuje nemalé prostředky do velmi dlouhých strojů tohoto typu, protože jen tak dosáhne komplexního tisku obalů. Tyto stroje zaručují vysokou kvalitu tisku a současně zajišťují možnost provádění zušlechťování, to vše v rámci jednoho výrobního procesu. Díky tomu je tento výrobní proces rychlejší a výkonnější.

Souběžně s instalacemi nových linek byl starší stroj Rapida 106 ve švýcarském Rickenbachu, který jako nejdelší ofsetový stroj na světě disponuje 19 jednotkami, dovybaven dalšími automatizačními prvky tak, aby byl na stejné technické úrovni jako nově zakoupená zařízení

 
34 jednotek určených k tisku a zušlechťování pro Polsko a Mexiko
34 jednotek určených k tisku a zušlechťování pro Polsko a Mexiko
34 jednotek určených k tisku a zušlechťování pro Polsko a Mexiko