Spolupráce se školami

Národní ústav pro vzdělávání realizoval v letech 2012-15 projekt s názvem POSPOLU- Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi. Společnost tisku při ČS VTS se ve svých aktivitách zabývá rovněž rozvíjením myšlenek tohoto projektu, autorsky se podílela na vzniku publikace:

Příprava žáků ke vstupu na trh práce

Jde zde především o to, podporovat spolupráci SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného vzdělávání včetně pilotního ověření modelů spolupráce v technických oborech s využitím prvků ECVET.

Téma " školství a praxe" a princip projektu " Pospolu", který řeší vzájemnou spolupráci škol a firem bylo rozvinuto na listopadovém semináři Fórum polygrafů I. v hotelu Floret Průhonice o němž informujeme prostřednictvím zápisu Společnosti tisku.

Příprava žáků ke vstupu na trh práce (pdf)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

ocitáme se všichni v nelehké době. Už si pomalu zvykáme na to, že si vyžádala celou řadu různých nestandardních opatření na všech frontách našeho života. Rovněž Společnost tisku, z.s., ČS VTS musela v rámci své činnosti přijmout některá nelehká rozhodnutí. Hledáme náhradní termíny připravovaných odborných konferencí na pozdější, snad příznivější dobu, stejně tak jsme posunuli termíny připravovaných odborných kurzů. Chceme všem polygrafům sdělit, že jsme nepřerušili svoji činnost, ani spolupráci s polygrafickými podniky. Možná jsme ji nyní jen trochu utlumili.

Jsme si vědomi toho, že polygrafický obor nyní prochází proměnami a závažnou zkouškou. Na druhou stranu před nás zcela nečekaná situace postavila jiné možnosti pro spolupráci a tvůrčí činnost. Nezaskočila nás, jsme připraveni spolupracovat jinými formami, než na které jsme byli doposud zvyklí a zároveň očekáváme, že se brzy vrátí život k normálu. Zkrátka, nyní jsme on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva