Spolupráce se školami

Národní ústav pro vzdělávání realizoval v letech 2012-15 projekt s názvem POSPOLU- Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi. Společnost tisku při ČS VTS se ve svých aktivitách zabývá rovněž rozvíjením myšlenek tohoto projektu, autorsky se podílela na vzniku publikace:

Příprava žáků ke vstupu na trh práce

Jde zde především o to, podporovat spolupráci SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného vzdělávání včetně pilotního ověření modelů spolupráce v technických oborech s využitím prvků ECVET.

Téma " školství a praxe" a princip projektu " Pospolu", který řeší vzájemnou spolupráci škol a firem bylo rozvinuto na listopadovém semináři Fórum polygrafů I. v hotelu Floret Průhonice o němž informujeme prostřednictvím zápisu Společnosti tisku.

Příprava žáků ke vstupu na trh práce (pdf)

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva