Spolupráce se školami

Národní ústav pro vzdělávání realizoval v letech 2012-15 projekt s názvem POSPOLU- Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi. Společnost tisku při ČS VTS se ve svých aktivitách zabývá rovněž rozvíjením myšlenek tohoto projektu, autorsky se podílela na vzniku publikace:

Příprava žáků ke vstupu na trh práce

Jde zde především o to, podporovat spolupráci SOŠ, SOU a firem pro vyšší kvalitu odborného vzdělávání včetně pilotního ověření modelů spolupráce v technických oborech s využitím prvků ECVET.

Téma " školství a praxe" a princip projektu " Pospolu", který řeší vzájemnou spolupráci škol a firem bylo rozvinuto na listopadovém semináři Fórum polygrafů I. v hotelu Floret Průhonice o němž informujeme prostřednictvím zápisu Společnosti tisku.

Příprava žáků ke vstupu na trh práce (pdf)