Nabídka služeb

NSP – Národní soustava povolání

http://www.nsp.cz/

NSK – národní soustava kvalifikací

http://www.narodnikvalifikace.cz/

SR - Sektorová rada pro polygrafii a informační média

http://www.sektoroverady.cz/ustavene-sektorove-rady/sektorova-rada-pro-polygrafii-media-a-informacni-sluzby

Naši členové se spolupodílejí na zpracování a vývoji Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací prostřednictvím činnosti v Sektorové radě pro polygrafii a informační média.

V posledních letech tak mohly být v rámci činnosti Sektorové rady pro polygrafii a informační média vytvořeny a revidovány například následující profesní kvalifikace http://katalog.nsp.cz/poziceSektorovaRada.aspx?kod_sr=16 : jejichž úroveň kopíruje požadavky trhu práce, zaměstnavatelů a nároků na odborné vzdělávání.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva