Nabídka služeb

NSP – Národní soustava povolání

http://www.nsp.cz/

NSK – národní soustava kvalifikací

http://www.narodnikvalifikace.cz/

SR - Sektorová rada pro polygrafii a informační média

http://www.sektoroverady.cz/ustavene-sektorove-rady/sektorova-rada-pro-polygrafii-media-a-informacni-sluzby

Naši členové se spolupodílejí na zpracování a vývoji Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací prostřednictvím činnosti v Sektorové radě pro polygrafii a informační média.

V posledních letech tak mohly být v rámci činnosti Sektorové rady pro polygrafii a informační média vytvořeny a revidovány například následující profesní kvalifikace http://katalog.nsp.cz/poziceSektorovaRada.aspx?kod_sr=16 : jejichž úroveň kopíruje požadavky trhu práce, zaměstnavatelů a nároků na odborné vzdělávání.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

ocitáme se všichni v nelehké době. Už si pomalu zvykáme na to, že si vyžádala celou řadu různých nestandardních opatření na všech frontách našeho života. Rovněž Společnost tisku, z.s., ČS VTS musela v rámci své činnosti přijmout některá nelehká rozhodnutí. Hledáme náhradní termíny připravovaných odborných konferencí na pozdější, snad příznivější dobu, stejně tak jsme posunuli termíny připravovaných odborných kurzů. Chceme všem polygrafům sdělit, že jsme nepřerušili svoji činnost, ani spolupráci s polygrafickými podniky. Možná jsme ji nyní jen trochu utlumili.

Jsme si vědomi toho, že polygrafický obor nyní prochází proměnami a závažnou zkouškou. Na druhou stranu před nás zcela nečekaná situace postavila jiné možnosti pro spolupráci a tvůrčí činnost. Nezaskočila nás, jsme připraveni spolupracovat jinými formami, než na které jsme byli doposud zvyklí a zároveň očekáváme, že se brzy vrátí život k normálu. Zkrátka, nyní jsme on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva