Odborné překlady a tlumočení

Společnost tisku zajistil ve spolupráci s SPP a Ing. Zdeňkem Pasekou překlady oborových norem v časově aktuálních verzích pro realizaci standardizace výrobních procesů podle PSO.

Společnost tisku zajistí odborné překlady a tlumočení www.paseka5p.com/odborne-preklady