Výroční členská schůze ST při ČSVTS

Ve dnech 20. - 21. dubna 2016 se uskutečnila výroční členská schůze Společnosti tisku a odborné skupiny CFTA. Stalo se to v hotelu Zámeček v Mikulově v rámci mezinárodní konference „Novinky ve flexotisku“ s hojnou účastí posluchačů. V úvodu konference zhodnotil činnost Společnosti tisku za poslední období Vladimír Lukeš, předseda ST při ČSVTS, proběhlo rovněž schválení nově upravených stanov společnosti. Hodnotící zprávu o činnosti CFTA za rok 2015 přednesl Ing. Vladimír Bourek, předseda OS CFTA. Odborný program konference úspěšně poodkryl některé technické i technologické novinky flexotiskového oboru chystané pro polygrafický veletrh Drupa 2016.

Chtěli bychom Vám společnou fotografií připomenout hezké chvíle a poděkovat za účast na mezinárodní konferenci "Novinky ve flexotisku" v hotelu Zámeček v Mikulově. Těšíme se na shledanou při dalším inspirativním odborném setkání s odbornou skupinou CFTA při ST ČSTV.

 
Výroční členská schůze ST při ČSVTS