Výroční členská schůze ST při ČSVTS

Ve dnech 20. - 21. dubna 2016 se uskutečnila výroční členská schůze Společnosti tisku a odborné skupiny CFTA. Stalo se to v hotelu Zámeček v Mikulově v rámci mezinárodní konference „Novinky ve flexotisku“ s hojnou účastí posluchačů. V úvodu konference zhodnotil činnost Společnosti tisku za poslední období Vladimír Lukeš, předseda ST při ČSVTS, proběhlo rovněž schválení nově upravených stanov společnosti. Hodnotící zprávu o činnosti CFTA za rok 2015 přednesl Ing. Vladimír Bourek, předseda OS CFTA. Odborný program konference úspěšně poodkryl některé technické i technologické novinky flexotiskového oboru chystané pro polygrafický veletrh Drupa 2016.

Chtěli bychom Vám společnou fotografií připomenout hezké chvíle a poděkovat za účast na mezinárodní konferenci "Novinky ve flexotisku" v hotelu Zámeček v Mikulově. Těšíme se na shledanou při dalším inspirativním odborném setkání s odbornou skupinou CFTA při ST ČSTV.

 
Výroční členská schůze ST při ČSVTS
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva