Výroční členská schůze Společnosti tisku

Výroční členská schůze Společnosti tisku ČSVTS a její odborné skupiny CFTA se uskutečnila 22.4. 2015 v Mikulově v rámci odborné konference CFTA „Materiály pro tisk flexotiskem“. ST ČSVTS zhodnotila dosavadní činnost za uplynulé volební období v letech 2010 – 2014.

Zde rovněž proběhla volba nového předsednictva a revizní komise ST ČSVTS na období let 2015 – 2019. V souladu s volebním řádem Společnosti tisku odstupující předsednictvo navrhlo a Výroční konference schválila složení návrhové komise a složení volební komise. Na základě výsledků hlasování a v souladu se Stanovami ST byli na Výroční schůzi navrženi členové nového předsednictva a revizní komise ST ČSVTS.

Volba předsedy, místopředsedy a předsedy revizní komise proběhla a v souladu se Stanovami ST na pravidelném jednání předsednictva ST ČSVTS dne 13.5. 2015. Členové předsednictva jednohlasně zvolili p. Vladimíra Lukeše předsedou společnosti. Jednohlasně zvolili Ing. Zdeňka Paseku místopředsedou společnosti a Ing. Jana Sochůrka předsedou revizní komise na období let 2015 – 2019.

Členové předsednictva a revizní komise zvolili v dodatečné a doplňkové volbě v souladu se Stanovami ST na svém pravidelném jednání dne 14.10.2015 za zesnulého Ing. Jana Sochůrka předsedou revizní komise Zdeňka Sobotu.

Předsednictvo Společnosti tisku po volbách na výroční konferenci dne 22. 4. 2015 a dodatečných volbách dne 13.5. 2015 pracuje v tomto složení:

  • Vladimír Lukeš – předseda předsednictva
  • Ing. Zdeněk Paseka – místopředseda předsednictva
  • Ing. Vladimír Bourek – člen předsednictva, předseda OS ST CFTA
  • Alexandr Kobranov – člen předsednictva
  • Pavel Starosta – člen předsednictva
  • Revizní komise Společnosti tisku
  • Zdeněk Sobota – předseda revizní komise
  • Miloš Lešikar – člen revizní komise
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva