Výroční členská schůze Společnosti tisku

Výroční členská schůze Společnosti tisku ČSVTS a její odborné skupiny CFTA se uskutečnila 22.4. 2015 v Mikulově v rámci odborné konference CFTA „Materiály pro tisk flexotiskem“. ST ČSVTS zhodnotila dosavadní činnost za uplynulé volební období v letech 2010 – 2014.

Zde rovněž proběhla volba nového předsednictva a revizní komise ST ČSVTS na období let 2015 – 2019. V souladu s volebním řádem Společnosti tisku odstupující předsednictvo navrhlo a Výroční konference schválila složení návrhové komise a složení volební komise. Na základě výsledků hlasování a v souladu se Stanovami ST byli na Výroční schůzi navrženi členové nového předsednictva a revizní komise ST ČSVTS.

Volba předsedy, místopředsedy a předsedy revizní komise proběhla a v souladu se Stanovami ST na pravidelném jednání předsednictva ST ČSVTS dne 13.5. 2015. Členové předsednictva jednohlasně zvolili p. Vladimíra Lukeše předsedou společnosti. Jednohlasně zvolili Ing. Zdeňka Paseku místopředsedou společnosti a Ing. Jana Sochůrka předsedou revizní komise na období let 2015 – 2019.

Členové předsednictva a revizní komise zvolili v dodatečné a doplňkové volbě v souladu se Stanovami ST na svém pravidelném jednání dne 14.10.2015 za zesnulého Ing. Jana Sochůrka předsedou revizní komise Zdeňka Sobotu.

Předsednictvo Společnosti tisku po volbách na výroční konferenci dne 22. 4. 2015 a dodatečných volbách dne 13.5. 2015 pracuje v tomto složení:

  • Vladimír Lukeš – předseda předsednictva
  • Ing. Zdeněk Paseka – místopředseda předsednictva
  • Ing. Vladimír Bourek – člen předsednictva, předseda OS ST CFTA
  • Alexandr Kobranov – člen předsednictva
  • Pavel Starosta – člen předsednictva
  • Revizní komise Společnosti tisku
  • Zdeněk Sobota – předseda revizní komise
  • Miloš Lešikar – člen revizní komise