Co nového nejen v ofsetu

Konference se zúčastnilo téměř sto účastníků z řad převážně dodavatelských firem, pozitivním zjištěním byl po dlouhé době zájem odborných učitelů středních polygrafických škol. K úplné spokojenosti pořadatele bychom přivítali větší účast zástupců českých polygrafických podniků – tiskáren, grafických studií.

Účastníci konference shodně vyjádřili spokojenost s úrovní odborného programu. Program byl tématicky dobře vyvážený (viz příloha Program konference). V první části, která byla věnován zejména nejnovějším technologiím zhotovování tiskových desek, zaujala především ekologicky šetrná řešení všech přednášejících firem. V druhém bloku, věnovaném nejnovějším trendům v tiskové oblasti zaujala přednáška o současných peripetiích tisku a jejich vlivu na konstrukce tiskových strojů. Třetí blok přednášek byl věnován tradičním knihařským technologiím, ale také neodmyslitelnému trendu současné dokončovací výroby, kterým je orientace směrem k obalářské výrobě. Společenskou úroveň konference hodnotili účastníci kladně, dobře se bavili v průběhu společenského večera po ukončení odborného programu. K tomu přispělo i hezké počasí, které nám všem přálo.

 
Co nového nejen v ofsetu
Co nového nejen v ofsetu
Co nového nejen v ofsetu
Co nového nejen v ofsetu
Co nového nejen v ofsetu
Co nového nejen v ofsetu
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

na počátku letošního roku jsme vzkázali prostřednictvím těchto stránek, že v důsledku situace okolo pandemie Covid-19 byla pozastavena činnost našeho spolku Společnost tisku, z.s., ČS VTS. Byli jsme nuceni omezit se na aktivity, které lze uskutečňovat pouze on-line. To bylo na jaře a přes léto, kdy se situace zdála být klidnější, s optimismem jsme začali připravovat projekty na podzim a zimu 2020. Nyní je podzim a naše snaha o znovu zahájení činnosti a organizaci odborných podniků vzala bohužel za své vlivem všem známých současných okolností. Odborná skupina CFTA zrušila dlouho připravovaný program již tradiční podzimní mezinárodní konference a rovněž byla nucena pozastavit konání zářijového kurzu flexotisku na Univerzitě Pardubice. Neříká se nám to lehce, ale museli jsme se vrátit do předprázdninových kolejí. Abychom nepropadali přílišnému pesimismu, jakmile se situace okolo pandemie zlepší a život se opět vrátí k normálu, budeme ve svém programu samozřejmě opět pokračovat.

Na jaře jsme konstatovali, že nás nečekaná situace úplně nezaskočila, jen jsme museli zvolit jiné formy spolupráce s polygrafickou veřejností. V nastálé realitě okolo pandemie budeme pokračovat v organizaci činnosti stejným způsobem jako na jaře, jen o něco poučenější. Zkrátka, jsme stále připraveni, ale stále jen on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva