Co nového nejen v ofsetu

Konference se zúčastnilo téměř sto účastníků z řad převážně dodavatelských firem, pozitivním zjištěním byl po dlouhé době zájem odborných učitelů středních polygrafických škol. K úplné spokojenosti pořadatele bychom přivítali větší účast zástupců českých polygrafických podniků – tiskáren, grafických studií.

Účastníci konference shodně vyjádřili spokojenost s úrovní odborného programu. Program byl tématicky dobře vyvážený (viz příloha Program konference). V první části, která byla věnován zejména nejnovějším technologiím zhotovování tiskových desek, zaujala především ekologicky šetrná řešení všech přednášejících firem. V druhém bloku, věnovaném nejnovějším trendům v tiskové oblasti zaujala přednáška o současných peripetiích tisku a jejich vlivu na konstrukce tiskových strojů. Třetí blok přednášek byl věnován tradičním knihařským technologiím, ale také neodmyslitelnému trendu současné dokončovací výroby, kterým je orientace směrem k obalářské výrobě. Společenskou úroveň konference hodnotili účastníci kladně, dobře se bavili v průběhu společenského večera po ukončení odborného programu. K tomu přispělo i hezké počasí, které nám všem přálo.

 
Co nového nejen v ofsetu
Co nového nejen v ofsetu
Co nového nejen v ofsetu
Co nového nejen v ofsetu
Co nového nejen v ofsetu
Co nového nejen v ofsetu