Společnost tisku

Sdružujeme všechny zájemce o získávání nejnovějších a progresivních poznatků v technice a i technologii v oboru vydavatelství, tisku a médií.

CFTA, Československá flexotisková asociace

Aktuality Společnosti tisku