Zrušení konference

Společnosti tisku, z.s. při ČSVTS v Praze od roku 2017 připravovala důstojnou oslavu české polygrafie, konanou pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Během letošního roku jsme avizovali tuto událost v odborném tisku, na Internetu i na Facebooku, ve spolupráci s odbornými školami jsme organizovali workshopy klasického knihtisku a další akce, připomínající toto významné výročí naší polygrafie. Proběhla rovněž slavnostní konference odborné skupiny CFTA v Mikulově. 

Jako vyvrcholení letošních oslav 500+ let tisku v Čechách byla připravena v Plzni ve dnech 18. až 19. října 2018 odborná konference „Historie, současnost a budoucnost tisku v Čechách“, kde jsme chtěli jak vyzdvihnout význam tohoto výročí, tak se setkat po společenské stránce se všemi polygrafy v kolébce tisku.

V souvislosti s přípravami celé akce jste byli všichni osloveni a průběžně, prostřednictvím odborného tisku a elektronických médií, informováni.

Na základě provedeného průzkumu v tomto měsíci, kdy jsme chtěli upřesnit předběžný zájem a počet účastníků na připravované konferenci ze strany vydavatelů, tiskáren a všech ostatních, podle našeho přesvědčení zainteresovaných o tuto akci, musíme s politováním konstatovat, že vaše ohlasy a přání zúčastnit se jsou bohužel minimální.

Vzhledem k tomu, že pořádání takovéto akce (rezervace prostor pro konání konference a doprovodného programu, zajištění kvalitních přednášek vč. přednášejících, medializace celé akce, financování apod.) je nutně spojeno i s odpovídajícím zájmem všech zúčastněných, musíme bohužel veškeré přípravy na základě výše uvedeného ukončit a připravovanou konferenci zrušit.

Zároveň bychom však chtěli poděkovat všem těm, kteří se na přípravě konference aktivně podíleli, a svým úsilím a erudicí byli připraveni přispět ke zdárnému průběhu tohoto našeho svátku tisku. Chceme rovněž vzkázat všem, kdo chtějí letos pokračovat v aktivitách k připomenutí a oslavám významného výročí tisku, že Společnost tisku je v žádném případě neukončila.

 
Zrušení konference
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové široké polygrafické veřejnosti,

ocitáme se všichni v nelehké době. Už si pomalu zvykáme na to, že si vyžádala celou řadu různých nestandardních opatření na všech frontách našeho života. Rovněž Společnost tisku, z.s., ČS VTS musela v rámci své činnosti přijmout některá nelehká rozhodnutí. Hledáme náhradní termíny připravovaných odborných konferencí na pozdější, snad příznivější dobu, stejně tak jsme posunuli termíny připravovaných odborných kurzů. Chceme všem polygrafům sdělit, že jsme nepřerušili svoji činnost, ani spolupráci s polygrafickými podniky. Možná jsme ji nyní jen trochu utlumili.

Jsme si vědomi toho, že polygrafický obor nyní prochází proměnami a závažnou zkouškou. Na druhou stranu před nás zcela nečekaná situace postavila jiné možnosti pro spolupráci a tvůrčí činnost. Nezaskočila nás, jsme připraveni spolupracovat jinými formami, než na které jsme byli doposud zvyklí a zároveň očekáváme, že se brzy vrátí život k normálu. Zkrátka, nyní jsme on-line.

Přejeme všem klidné dny, mnoho zdraví a pozitivní energie.

Za Společnost tisku, z.s., ČS VTS
Vladimír Lukeš, předseda předsednictva